~ တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းမ်ား ~

မွတ္ပံုတင္ မရွိေသးသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးသို႔ ညႇိႏႈိင္းထား

Written By Mr.Administrator on Thursday, November 27, 2014 | Thursday, November 27, 2014

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားမွ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလွ်ာက္ထားလာပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အတြက္ ညႇိႏႈိင္းစာကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ႏို၀င္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလို ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရးစိစစ္ေရးကတ္ မရွိတာ တစ္ခုတည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခု၏ ပါတီ၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ မရိွျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးအား ဆံုးရႈံးနစ္နာေစႏိုင္သည့္ အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနကို ညႇိႏႈိင္းစာပို႔ထားလိုက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားသည္ "ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရသူျဖစ္ျခင္း"ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕က ပါတီ၀င္မ်ားမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးစိစစ္ေရးကတ္ျပား မရရွိေသးသူေတြ အျပားအမ်ားရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

သတင္း ။  ။ ကိုေဇာင္း
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
Tachileik Online News
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~

~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~

မီတာ အသံုးျပဳခ မေပးသြင္းရသူမ်ား ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေပးသြင္းရန္ တာခ်ီလိတ္ မီးလင္းေရးမွ အသိေပး

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း (၂၄)နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ(တာခ်ီလိတ္)မွ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ လွ်ပ္စစ္မီးအား တဆင့္၀ယ္ယူကာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လည္၍ ျဖန္႔ေ၀ေပးလွ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖန္႔ေ၀ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ လစဥ္ သံုးစြဲခ ေပးေခ်မႈမ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး သတ္မွတ္ရက္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္မွ ေပးေခ်ၾကသည့္အတြက္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္  မီတာအသံုးျပဳခ ေပါင္းခ်ဳပ္ကို တစ္ဖက္သို႔ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရာမွာ အခက္အခဲျဖစ္သည့္ အတြက္ မီတာသံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မီတာအသံုးျပဳခမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာေရာက္ ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မဟုတ္ဘဲ ေနာက္က်မွ လာေရာက္ ေဆာင္သူမ်ားကို ဒဏ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ မီးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးလင္းေရးေကာ္မတီ(တာခ်ီလိတ္)မွ လစဥ္ မီးတာအသံုးျပဳခ ေပးသြင္းရက္ကို သတ္မွတ္ရက္အျဖစ္ လစဥ္ (၂၅)ရက္ေန႔ အထိသာ သတ္မွတ္ထားၿပီး (၂၅)ရက္ေန႔ ေက်ာ္လြန္သြားပါက ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ (၂၀၀)ဘတ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မီတာအသံုးျပဳခ ေပးသြင္းျခင္း မရွိသည့္ အိမ္မ်ားကို မီးျဖတ္ေတာက္ သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တာခ်ီလိတ္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက"သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မီတာခ လာမေဆာင္တဲ့ အိမ္ေတြကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ဘတ္(၂၀၀) ေကာက္ပါတယ္၊ ဒီလို (၂၀၀)ဘတ္ ေကာက္တယ္ ဆိုတာကလည္း တစ္ရက္ႏႈန္း တစ္လႏႈန္းနဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ မီတာအသံုးျပဳခ လာမေဆာင္မျခင္း (၂၀၀)ဘတ္ဘဲ ေကာက္တာပါ.."ဟု တာခ်ီလိတ္အြန္လိုင္းသို႔ ရွင္းျပသည္။

ယခု ႏို၀င္ဘာလအတြင္း မီတာအသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ႏို၀င္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔က အသံုးျပဳခ လာေရာက္ေပးသြင္းျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ ၁.၁၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ မီးလင္းေရးရံုးသို႔ လာေရာက္ ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ယခုေဖာ္ျပပါ စာရင္းမ်ားသည္ မီတာအသံုးျပဳခ ေပးသြင္းျခင္း မရွိေသးသူမ်ား၏ စာရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စာရြက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ရံုးမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူမ်ား သိရွိရန္အတြက္ ကပ္ထားရန္ ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း ။   ။ ကိုေဇာင္း

( အမည္စာရင္းမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိလိုက ပံုကို နိပ္၍ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ )

~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
Tachileik Online News
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အႏၱရာယ္ကင္းေစေရး အတြက္ အသံမစဲပဌာန္းပြဲ (၅)ရက္တိုင္တုိင္ က်င္းပ

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာ္၀င္မိသားစုမွ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္အား ျမဘုရားပံုတူ ဆင္းတုေတာ္ ႏွစ္ဆူႏွင့္ ေရႊဘုရား တစ္ဆူ လွဴဒါန္းထားရွိရာ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္မွ တာခ်ီလိတ္တပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား ဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ညဳိႏိုင္ရန္ အတြက္ ေရႊဘုရားတစ္ဆူ ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား စသည့္ ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ား ဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ညဳိႏိုင္ရန္အတြက္ ျမဘုရားဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက တဆင့္ျပန္လည္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းလာရာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္း၀င္း မွ ျမဘုရားအား ပင့္ေဆာင္လာၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼာရံု၌ တည္ထားကိုးကြယ္ၿပီးေနာက္ ယေန႔ ႏို၀င္ဘာလ(၂၇)ရက္ နံနက္ (၆)နာရီအခ်ိန္က ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္မဂၤလာ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။တဆက္တည္းမွာပင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္အတြက္ တာခ်ီလိတ္ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္းပါ၀င္ ဆင္ယင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အသံမစဲပဌာန္းပြဲ ဖြင့္ပြဲကို တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀မ္ေကာင္းရပ္ကြက္ရွိ  ေတာင္္တန္းသာသနာျပဳ ၀န္ထမ္းကုန္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး (၅)ရက္တိတိ အသံမစဲပဌာန္းပြဲကို အဆိုပါ ေက်ာင္းတိုက္မွာပင္ က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ဖြင့္ပြဲအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ တရားေတာ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူၿပီး ပင့္ဖိတ္ထားေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားမွ ဘုရားပင့္ဂါထာမ်ား၊ ပဌာန္းမ်ား ရြတ္ဖတ္ၿပီး ဧည့္ပရိသတ္မ်ားက ဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားၾကသည္။

အဆိုပါ အသံမစဲပဌာန္းပြဲကို ယေန႔ ႏို၀င္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔ မွစတင္ကာ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔အထိ (၅)ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
Tachileik Online News
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ပင္လယ္ေရေတြ နီသြားတဲ့ တ႐ုတ္ပင္လယ္

Written By Mr.Administrator on Wednesday, November 26, 2014 | Wednesday, November 26, 2014

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကြမ္းတံုျပည္နယ္ Shenzhen ကမ္းေျခတစ္ခုမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔က ပင္လယ္ေရေတြဟာ အနီေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တဲ့ အတြက္ ခရီးသြားေတြက ေရျပင္အဆိပ္သင့္မႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ေရကူးတာေတြ မျပဳလုပ္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။


အခုလို ပင္လယ္ေရ နီေနတာဟာ ငါးမန္းေတြ လူကိုကိုက္လုိ႔လည္း နီေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ သမၼာက်မ္းစာပါ ေရာဂါဆိုးေတြေၾကာင့္လား ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် မေျပာႏိုင္ၾကဘူးလို႔ ကမ္းေျခရွိ ဧည့္သည္မ်ားက ထင္ျမင္ယူဆ ေျပာဆိုေနၾကသည္။


သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ေဂဟစနစ္ ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ Mr Zhou Kai ကေတာ့ ဆိုထားၿပီး မိုးေလ၀သနဲ႔ ဇလေဗဒဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေတြ ကေတာ့ ပင္လယ္ေရျပင္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာသာျပန္ ။  ။ မင္းသုတ
Photo & Ref; CCTVnews
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
Tachileik Online News
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အသက္ (၂)ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ အိမ္ေဖာ္ႏွိပ္စက္၍ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၌ ေသဆံုး ( ရုပ္သံ )

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွာ ကေလးထိန္းတစ္ဦးက အသက္(၂)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ထမင္းေကၽြးရင္း တီဗီြၾကည့္ေနစဥ္ ကေလးငယ္မွ စားၿပီးသား အစာျပန္အန္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္အား ေကာက္ယူလႊင့္ပစ္လိုက္ၿပီး လက္ႏိွပ္ဓါတ္မီးျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထု႐ိုက္ၿပီး ကန္ေက်ာက္ကာ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ တက္နင္းျခင္းမ်ားျပဳသျဖင့္ ကေလးငယ္မွာ အတြင္းဒဏ္ရာျဖင့္ ေဆး႐ံုတြင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။


အသက္(၂၂)ႏွစ္အရြယ္ Tumuhiirwe ဆိုသူ ကေလးထိန္းအမ်ိဳးသမီးအား ယူဂန္ဒါရဲတပ္ဖြဲ႕က ကေလးသူငယ္အား မတရားညႇင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈျဖင့္ (၂)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ ေသဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ၎ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပံု ဗီဒီယိုဖိုင္အား ကေလးငယ္၏ မိဘမ်ားမွ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


( ရုပ္သံ တင္ဆက္မႈ )

ကေလးမိဘမ်ားမွ ကေလးငယ္ အတြင္းဒဏ္ရာႏွင့္ ေဆး႐ံုတင္ပို႔ထားၿပီးေနာက္ ၎တို႔ အိမ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ CCTV အား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ ကေလးငယ္အား မတရားႏိွပ္စက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္ ယူဂန္ဒါရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကေလးငယ္မွာ ေဆး႐ံုတင္ထားစဥ္ အတြင္း အတြင္းဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ဆံုးပါးသြားတာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။


ဘာသာျပန္ ။   ။ မင္းသုတ
Ref; dailymail
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
Tachileik Online News
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~

ေဆးရြက္ မီးခိုးမွဳိင္းျဖင့္ (၆)ႏွစ္ကေလးအား ဖခင္ျဖစ္သူမွ ေဆးကုေပး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယန္နန္ျပည္နယ္မွာ Wei Shufu ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔၏ အသက္(၆)ႏွစ္အရြယ္ သမီးငယ္ကို ေဆးဖက္၀င္သစ္ရြက္သစ္ပင္မ်ားအား မီး႐ွိဳ႕ကာ မီးခိုးမိွဳင္းျဖင့္ အ႐ိုးေရာဂါကို ကုသေပးေသာနည္းျဖင့္ ကုသေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မစၥတာ Wei Shufu ဟာ သမီးျဖစ္သူကို တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ ကြမ္ဇိုးေဆး႐ံုမွာ ကုသခဲ့ေပမယ့္  ေဆးကုသစ႐ိတ္ ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မကုသႏိုင္တဲ့အတြက္ ဆရာ၀န္မ်ားရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ျဖင့္ ေဆးဖက္၀င္ သစ္ရြက္သစ္ဥ၊ သစ္ပင္မ်ားကို မီးရွိဳ႕ကာ မီးခိုးမွိဳင္းျဖင့္ ကုသေပးတဲ့နည္းျဖင့္ ကုသေပးခဲ့ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဘာသာျပန္ ။  ။ မင္းသုတ
Ref; dailymail.co.uk

~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
Tachileik Online News
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~

~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ - ထိုင္း အမွတ္(၁) ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား တိုးျမႇင့္ ဖြင့္ခ်ိန္အား ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည(၈း၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ စ၍ အၿမဲတမ္း ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

Written By Mr.Administrator on Tuesday, November 25, 2014 | Tuesday, November 25, 2014

ထိုင္းအစိုးရမွ တာခ်ီလိတ္ - မယ္ဆိုင္ နယ္စပ္ ၀င္ေပါက္/ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ထိုင္း - ျမန္မာ အမွတ္(၁)ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား၏ ဖြင့္ခ်ိန္အား ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည(၈း၃၀)နာရီ အခ်ိန္ထိ တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္လိုေၾကာင္းကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီ (ထိုင္းဘက္)မွ ကမ္းလွမ္းထားရာ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ျမန္မာ - ထိုင္း အမွတ္(၁) ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား၏ ဖြင့္ခ်ိန္အား ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည(၈း၃၀)နာရီ အခ်ိန္ထိ  ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွစတင္၍ အမွတ္(၁) ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား၏ ဖြင့္ခ်ိန္အား ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္(၆)နာရီ သတ္မွတ္ထားၿပီး ပိတ္ခ်ိန္အား ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည(၈း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ထိ သတ္မွတ္ထားရာ ညပိုင္း (၆)နာရီ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားမွ လြဲ၍ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ လူမ်ားသာ သြားလာခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၏ တစ္ဘက္ကမ္းျဖစ္ေသာ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ (၅)သန္းခန္႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ေလ့ရွိၿပီး မယ္ဆိုင္မွ တစ္ဆင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ၀င္ေရာက္၍ လည္ပတ္ေလ့ရွိသလို ထိုင္း - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ အထိကို ထိုင္းဘတ္ေငြ (၁၂.၂၅)ဘီလီယံရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ပို႔ကုန္အေနျဖင့္ ဘတ္(၁၁)ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း ။  ။ ကိုေဇာင္း

~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
Tachileik Online News
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~

~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~


ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္း(၁)ႏွစ္မွ (၂)ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူညီ

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္း႐ိုင္းၿမိဳ႕တြင္ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ား(TTC) အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းအား (၂)ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စြဲေဆာင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ခြင္တြင္လည္း လိုအပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရရွိေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏  အလုပ္လုပ္ခြင့္ (Work Permit)အား ယခင္(၁)ႏွစ္ ခြင့္ျပဳထားရမွ ယခုအခါမွာ သက္တမ္း (၂)ႏွစ္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ ထိုင္းႏိုင္ငံအား “ပို႔ကုန္”တင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူမ်ားအား ပိုမို၀င္ေရာက္ လာႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အသင့္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး အေလးေပးေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္း ။  ။ မင္းသုတ
Ref; chiangraitimes
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
Tachileik Online News
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~


~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~


အနာဂတ္ ဂ်ီဟတ္ဘာသာေရး စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ISIS မွ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေပးေန

အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ISIS မွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အနာဂတ္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


၎အဖြဲ႕အား “ဂ်ီဟတ္(၂)၏ေသြးမ်ား”ဟု အမည္ေပးထားေသာ ဗီြဒီယိုဖိုင္တစ္ခုကို ISIS အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕က ထုတ္ေဖၚျပသခဲ့ၿပီၤး ႐ုပ္သံဖိုင္ အတြင္းမွာေတာ့ ကေလးသူငယ္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ISIS ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ အီရတ္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ဗာျပည္နယ္မွာ ေလ့က်င့္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆိုပါ ႐ုပ္သံတြင္ AK47 ေသနတ္မ်ားျဖင့္ခ်ီတက္ ေလ့က်င့္ေနမႈမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ အတိုက္အခိုက္ ေလ့က်င့္ေနမႈ ပံုစံမ်ား၊ ၀တ္ျပဳေနမႈ ပံုစံမ်ားပါ၀င္ၿပီး အနာဂါတ္အစြန္းေရာက္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနတာကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအား အျခားအယူ၀ါဒ ဘာသာတရားမ်ားအား အစၥလာမ္ဘာသာ၏ ရန္သူမ်ားအျဖစ္ အျခားအယူ၀ါဒ ကိုးကြယ္သူမ်ား အားလံုးကို သတ္ျဖတ္ရန္ အေတြးအေခၚမ်ား မွိဳင္းတိုက္ သြပ္သြင္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ ဂ်ီဟတ္ဘာသာေရး စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘာသာျပန္ ။  ။ မင္းသုတ
Ref;dailymail
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~
Tachileik Online News
~⊱•❈❀ღ✿⊰❂⊱✿ღ❀❈•⊰~

~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~