Update News

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၏ “စ်”ေျမကြက္သစ္စီမံကိန္းမွ ေျမေပးမိန္႔ရထားသူ (၅၀၀)ဝန္းက်င္ထံ ေျမကြက္မ်ား အပ္ႏုိင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေန

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ (၉)ႏွစ္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္စီမံကိန္း အပိုင္း(စ်)တြင္ ေျမကြက္ေဖၚရန္ ေျမယာတုိင္းတာျခင္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ျဖင့္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၏ တတိယပတ္အတြက္က စ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအား အိမ္ရာခ်ထားေပးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္စီမံကိန္း အပိုင္း(စ်)ကို ေျမကြက္ေဖၚထုတ္မည့္ ဟိန္းထက္ေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီက စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔က ေျမယာတိုင္းတာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္တဲ့ စီမံခ်က္ရိွပါတယ္။ ဒီဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ စီမံခ်က္။ အဲဒီမွာ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမွာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အသီးသီးပါပါတယ္။ ဒီစီမံခ်က္ကို (၅)လပိုင္းေလာက္က ျပည္နယ္ကို တင္ထားတာမွာ ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ အတည္ျပဳေပးလိုက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီနဲ႔ အကြက္ေတြေဖာ္ဖို႔ ေျမျပင္ဆင္းတိုင္းခဲ့ပါတယ္။ တတ္ႏိုင္သမွ်ျပည္သူလက္ဝယ္ကို ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ အျမန္ဆံုးစီမံေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္"ဟု တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်မ္းေျမ႕ေစာက တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(အေရွ႕ပိုင္း) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕က ေျမလြတ္ေျမရိုင္း (၉၃.၁၉)ဧကအား ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသူ ေဒၚနန္းခမ္းတစ္ထံမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းမရိွဘဲ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ ေဒၚနန္းခမ္းတစ္၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေျမမွ ဧက (၄၀)ေပၚတြင္ ေျမယာကြက္သစ္ စီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆန္ဆိုင္း(ခ)ရပ္ကြက္ရိွ ေျမဧက (၄၀)တြင္ ေျမယာကြက္သစ္တာဝန္ယူေဖၚေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ စီမံကိန္းၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရိွဘဲျဖစ္ေနစဥ္ ေဒၚနန္းခမ္းတစ္ႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ(၄)ရက္ေန႔တြင္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ရာ၌ “စ်”ေျမယာကြက္သစ္ေဖၚေဆာင္ခြင့္ရရိွသြားျခင္းျဖစ္သည္။

စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔အရ အေကာင္အထည္ေဖၚခြင့္ရထားသည့္ “စ်”ေျမကြက္သစ္မွ ေျမေပးမိန္႔ရထားသူဦးေရ (၅၀၀) ဝန္းက်င္အား ေျမကြက္မ်ားအျမန္ဆံုး ေပးအပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနတို႔ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ “စ်”ေျမကြက္သစ္ေဖၚေဆာင္ရာေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားလည္းရိွေနရာ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ဖယ္ရွားေပးေရးကို ေျမေပးမိန္႔ရထားသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုက ေျမက်ဴးေနတဲ့အပိုင္းရိွတယ္။ မက်ဴးတဲ့အပိုင္း ရိွတယ္။ လက္ရိွမွာေတာ့ မက်ဴးတဲ့အပိုင္းကို အရင္စ လုပ္မယ္။ က်ဴးတဲ့အပိုင္းကိုေတာ့ ေျမကြက္ရထားတဲ့ပိုင္ရွင္က ဥပေဒအရ  ျပန္တရားစြဲ ဖယ္ရွားရမွာေပါ့။ ေျမကြက္ပိုင္ရွင္က ျမန္ျမန္တရားစြဲရင္ ျမန္ျမန္ျပန္ရမယ္ေပါ့”ဟု တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်မ္းေျမ႕ေစာက ေျပာသည္။

“စ်”ေျမကြက္သစ္မွ ေျမကြက္မ်ားကို ဟိန္းထက္ေအာင္ကုမၸဏီ၊ ဦးစိန္ေမာင္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းတို႔ထံမွ ဝယ္ယူထားသူမ်ားအျပင္  အဆိုပါေျမေနရာတြင္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းေဖၚထုတ္ခြင့္ရထားခဲ့သူ ေဒၚနန္းခမ္းတစ္ထံမွ ေျမကြက္ဝယ္ယူထားသူမ်ားကို ထိုစဥ္က ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးထြန္းဝင္းေအာင္ဦးေဆာင္သည့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔က ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ အဆိုပါေျမေနရာမွာ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ေျမျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔အထိ အဆိုပါ ေျမကြက္သစ္ေနရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေျခ(၅၀)ေက်ာ္ရိွေနၿပီး စက္တင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္လျပည့္သည့္ေန႔အတြင္း ဖယ္ရွားၾကရန္ ႏို႔တစ္စာမ်ား ထုတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ “စ်”ေျမကြက္သစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်င္းအခ်င္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ လက္မွတ္ထိုးေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္းက စ၍ အသိေပးထားခဲ့သည္။


Tachileik News Agency

~~~~~~~~⊰❂ Unicode Version ~~~~~~~~

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့တွင် မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားမှုကြောင့် (၉)နှစ်ကြာ နှောင့်နှေးနေသည့် မြို့ကွက်သစ်စီမံကိန်း အပိုင်း(ဈ)တွင် မြေကွက်ဖော်ရန် မြေယာတိုင်းတာခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ပါဝင်သည့် ကော်မတီတစ်ရပ်ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၏ တတိယပတ်အတွက်က စ၍ ဆောင်ရွက်နပြေီဖြစ်သည်။

ဝန်ထမ်းများအား အိမ်ရာချထားပေးရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် မြို့ကွက်သစ်စီမံကိန်း အပိုင်း(ဈ)ကို မြေကွက်ဖော်ထုတ်မည့် ဟိန်းထက်အောင်ကုမ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ပါဝင်သည့် ကော်မတီက စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့က မြေယာတိုင်းတာမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

"ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ စီမံချက်ရှိပါတယ်။ ဒီဟာကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့် စီမံချက်။ အဲဒီမှာ သက်ဆိုင်ရာကော်မတီမှာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အသီးသီးပါပါတယ်။ ဒီစီမံချက်ကို (၅)လပိုင်းလောက်က ပြည်နယ်ကို တင်ထားတာမှာ ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ အတည်ပြုပေးလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီနဲ့ အကွက်တွေဖော်ဖို့ မြပြေင်ဆင်းတိုင်းခဲ့ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှပြည်သူလက်ဝယ်ကို ပေးအပ်နိုင်ဖို့ အမြန်ဆုံးစီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်"ဟု တာချီလိတ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချမ်းမြေ့စောက တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။

ရှမ်းပြည်နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့က မြေလွတ်မြေရိုင်း (၉၃.၁၉)ဧကအား ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားသူ ဒေါ်နန်းခမ်းတစ်ထံမှ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲ ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၈)ရက်နေ့ နေ့စွဲပါစာဖြင့် ဒေါ်နန်းခမ်းတစ်၏ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမြေမှ ဧက (၄၀)ပေါ်တွင် မြေယာကွက်သစ် စီမံကိန်းကို ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဆန်ဆိုင်း(ခ)ရပ်ကွက်ရှိ မြေဧက (၄၀)တွင် မြေယာကွက်သစ်တာဝန်ယူဖော်ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများကလည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ စီမံကိန်းပြီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေစဉ် ဒေါ်နန်းခမ်းတစ်နှင့် မြေယာအငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

အဆိုပါ မြေယာအငြင်းပွားမှုကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ(၄)ရက်နေ့တွင် စာချွန်တော်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ရာ၌ “ဈ”မြေယာကွက်သစ်ဖော်ဆောင်ခွင့်ရရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်။

စာချွန်တော်အမိန့်အရ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရထားသည့် “ဈ”မြေကွက်သစ်မှ မြေပေးမိန့်ရထားသူဦးရေ (၅၀၀) ဝန်းကျင်အား မြေကွက်များအမြန်ဆုံး ပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြေစာရင်းဌာနနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဌာနတို့ပါဝင်သည့် ကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းကာ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက် နကြခြေင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ “ဈ”မြေကွက်သစ်ဖော်ဆောင်ရာနေရာတွင် ဝင်ရောက်နေထိုင်သူများလည်းရှိနေရာ ကျူးကျော်သူများ ဖယ်ရှားပေးရေးကို မြေပေးမိန့်ရထားသူများက ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

“အခုက မြေကျူးနေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ မကျူးတဲ့အပိုင်း ရှိတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မကျူးတဲ့အပိုင်းကို အရင်စ လုပ်မယ်။ ကျူးတဲ့အပိုင်းကိုတော့ မြေကွက်ရထားတဲ့ပိုင်ရှင်က ဥပဒေအရ ပြန်တရားစွဲ ဖယ်ရှားရမှာပေါ့။ မြေကွက်ပိုင်ရှင်က မြန်မြန်တရားစွဲရင် မြန်မြန်ပြန်ရမယ်ပေါ့”ဟု တာချီလိတ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချမ်းမြေ့စောက ပြောသည်။

“ဈ”မြေကွက်သစ်မှ မြေကွက်များကို ဟိန်းထက်အောင်ကုမ္ပဏီ၊ ဦးစိန်မောင်နှင့် ဦးဇော်ဇော်ထွန်းတို့ထံမှ ဝယ်ယူထားသူများအပြင် အဆိုပါမြေနေရာတွင် မြေလွတ်မြေရိုင်းဖော်ထုတ်ခွင့်ရထားခဲ့သူ ဒေါ်နန်းခမ်းတစ်ထံမှ မြေကွက်ဝယ်ယူထားသူများကို ထိုစဉ်က မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဦးထွန်းဝင်းအောင်ဦးဆောင်သည့် တာဝန်ရှိသူများက ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ကာ အဆိုပါမြေနေရာမှာ အစိုးရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော မြဖြေစ်ကြောင်းကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့အထိ အဆိုပါ မြေကွက်သစ်နေရာတွင် ကျူးကျော်နေထိုင်သည့် အိမ်ခြေ(၅၀)ကျော်ရှိနပြေီး စက်တင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့မှစ၍ တစ်လပြည့်သည့်နေ့အတွင်း ဖယ်ရှားကြရန် နို့တစ်စာများ ထုတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

မြေယာအငြင်းပွားမှုများ ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် “ဈ”မြေကွက်သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အချင်းအချင်း ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ လက်မှတ်ထိုးပေးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်းက စ၍ အသိပေးထားခဲ့သည်။


Tachileik News Agency

 #TachileikNewsAgency #TNA #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

:::::::::: လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇုူးတင္ရွိပါသည္ ::::::::::