Update News

■ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္■ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ဧျပီ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္သတ္မွတ္ခ်က္အား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္

 • ၁ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
 • ၂ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
 • ၃ ဒုတိယသမၼတ (၁)
 • ၄ ဒုတိယသမၼတ (၂)
 • ၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
 • ၆ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
 • ၇ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္
 • ၈ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
 • ၉ ႏို္င္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး ဥကၠ႒
 • ၁၀ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒
 • ၁၁ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
 • ၁၂ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒
 • ၁၃ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒
 • ၁၄ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား
 • ၁၅ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
 • ၁၆ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
 • ၁၇ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠ႒
 • ၁၈ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒
 • ၁၉ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
 • ၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒
 • ၂၁ ညႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)
 • ၂၂ တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား
 • ၂၃ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား
 • ၂၄ ႏို္င္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
 • ၂၅ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
 • ၂၆ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
 • ၂၇ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ
 • ၂၈ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
 • ၂၉ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ
 • ၃၀ တိုင္းမွဴးမ်ား
 • ၃၁ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား
 • ၃၂ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္
 • ၃၃ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
 • ၃၄ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
 • ၃၅ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ား
 • ၃၆ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား
 • ၃၇ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား
 • ၃၈ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား

From: Myanmar President Office
 #TachileikNewsAgency #TachileikOnlineNews www.tachileik.net  
« PREV
NEXT »