55

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာခါရိုးရာ စုေပါင္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္
NYIQ POV BYAN-E AQKAQ ZANR TAWQ LUVQ-E

ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ မွ ၂၄ ရက္ေန႕သည္ အာခါလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရုိးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ရွမ္းရိုးမကြင္းတြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု အႀကိမ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။

ထိုပြဲေတာ္အား ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕တိုင္းရြာတိုင္းမွာ ေနထိုင္ၾကေသာ အာခါလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဖက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အာခါလူမ်ဳိးမ်ားပါေရာက္လာၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္တြင္ ကပြဲမ်ား အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ကို ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဖက္မွ ကစားကြင္း(ရဟတ္၊ ခ်ား၊ ေလ်ာစီးစရာ)မ်ားႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ား လာေရာက္၍ ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ပါသည္။


{ပံုမ်ားကို အႀကီးၾကည့္လုိက နိပ္ပါ}

တစ္ႏွစ္မွတစ္ခါ ၿပဳလုပ္က်င္းပေသာ အာခါရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႀကီးကို သံုးရက္ၿပဳလုပ္မွာျဖစ္သည့္အတြက္
ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ မိတ္ေဆြမ်ားအား www.tachileik.net မွ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။Tachileik Online News. www.tachileik.net | www.facebook.com/TachileikNews | www.youtube.com/TachileikNews| tachileik@tachileik | Myanmar Phone: 094-50046600.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top