Update News

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿခံဳႏြယ္မ်ားေပါက္ေရာက္ေနၿပီး လူမေနသည့္ ၿခံ၀န္းမ်ားေၾကာင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဟန္႔အတားျဖစ္ေန

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမေနသည့္ၿခံဝန္း ႏွင့္ အိမ္မ်ား ရွင္းလင္းမႈမရိွျခင္းက အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ လုိက္လုပ္ရာမွာ ဝင္မရတဲ့ အိမ္ေတြရိွတယ္။ လူမရိွတဲ့ အိမ္ေတြေပါ့။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ အဲဒီေနရာေတြကေန ျခင္ေတြေပါက္။ ကိုက္(၁၀၀)ဝန္းက်င္အတြင္းက ျခင္ကိုက္ခံရတာေပါ့။ အိမ္တုိင္းက ေန႔စဥ္ ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္လုပ္မယ္။ ကားတာယာေဟာင္းေတြလို ေရဝပ္ႏုိင္တဲ့ေနရာေတြ ရွင္းမယ္။ေရေျမာင္းေတြ ေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ပိုးေလာက္လန္းမေပါက္ေတာ့ဘူး။ ျခင္မေပါက္ေအာင္ ႏွိမ္ႏွင္းႏုိင္ရန္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးက မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ အိမ္တုိင္းလုပ္ၾကမယ္။ ရပ္ကြက္အလိုက္ လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ အေတာ္ေလး ေလ်ာ့က်သြားမွာပါ”ဟု တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ျပည္သူ႔ေဆးရံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေရႊဝင္းက တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္က ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈျမင့္ခဲ့သည့္ တာခ်ီလိတ္တြင္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက   ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အပတ္စဥ္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လူမေနသည့္ၿခံဝန္းမ်ားအား ပိုင္ရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းေလ့မရိွသည့္အျပင္ ၿခံဝန္းပိုင္ရွင္မ်ားအား ဆက္သြယ္ရခက္ခဲသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕အကူအညီျဖင့္ ရွင္းလင္းေပးရေလ့ရိွသည္။

“ေႏြရာသီတုန္းကတစ္ခါ မီးေဘးစိုးရိမ္ရေတာ့ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕အကူအညီနဲ႔ ရွင္းခဲ့ရတယ္။ ေႏြရာသီတုန္းက ၿခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြကေန မီးစြဲေလာင္ၿပီး ေဘးအိမ္ေတြကူးမွာစိုးလို႔ ရွင္းခဲ့ရေသးတယ္။ အခု မိုးရာသီမွာလည္း က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ႏုိင္တယ္ဆိုေတာ့ ေႏြရာသီတုန္းကလို ရပ္/ေက်းနဲ႔ မီးသတ္နဲ႔ ထပ္ရွင္းရမွာေပါ့”ဟု ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဥကၠဌ(ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ဦးခ်မ္းေျမ႕ေစာက တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္တြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ မယ္ဆုိင္ၿမိဳ႕သို႔ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ သြားေရာက္ေဆးကုသမႈခံယူသူ အမ်ားအျပားရိွေနၿပီး တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ လာေရာက္ကုသမႈခံယူသည့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးလူနာမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၅)ရက္ေန႔အထိ (၄၀၀)ေက်ာ္ရိွသည့္အနက္ ေသြးစစ္အတည္ျပဳလူနာမွာ (၂၇၄) ဦးရိွၿပီျဖစ္သည္။

တာခ်ီလိတ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ ေရာက္လာသည့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးလူနာမ်ားတြင္ ကေလးလူနာအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

Tachileik News Agency


~~~~~~~~⊰❂ Unicode Version ~~~~~~~~

ရ္ဟမ်း္ရပည်နယ်(အေရ္ဟ့ပိုင်း) တာခ္ယီလိတ်္ရမို့တ္ဝင် ေသ္ဝးလ္ဝန်တုပ်ေက္ဝးေရာဂါကာက္ဝယ်ေရးေဆာင်ရ္ဝက်ရာတ္ဝင် လူမေနသည့်္ရခံဝန်း န္ဟင့် အိမ်မ္ယား ရ္ဟင်းလင်းမ悅ုမရိ္ဟ္ရခင်းက အဟန့်အတားတစ်ခု္ရဖစ်ေနေ္ရကာင်း သိရသည်။

“ဖံုး၊ သ္ဝန်၊ လဲ၊ စစ် လုိက်လုပ်ရာမ္ဟာ ဝင်မရတဲ့ အိမ်ေတ္ဝရိ္ဟတယ်။ လူမရိ္ဟတဲ့ အိမ်ေတ္ဝေပါ့။ အဲဒီအခါက္ယေတာ့ အဲဒီေနရာေတ္ဝကေန ္ရခင်ေတ္ဝေပါက်။ ကိုက်(၁၀၀)ဝန်းက္ယင်အတ္ဝင်းက ္ရခင်ကိုက်ခံရတာေပါ့။ အိမ်တုိင်းက ေန့စဥ် ဖံုး၊ သ္ဝန်၊ လဲ၊ စစ်လုပ်မယ်။ ကားတာယာေဟာင်းေတ္ဝလို ေရဝပ်နုိင်တဲ့ေနရာေတ္ဝ ရ္ဟင်းမယ်။ေရေ္ရမာင်းေတ္ဝ ေရစီးေရလာေကာင်းေအာင်လုပ်္ရကမယ်ဆိုရင် ပိုးေလာက်လန်းမေပါက်ေတာ့ဘူး။ ္ရခင်မေပါက်ေအာင် န္ဟိမ်န္ဟင်းနုိင်ရန် ေသ္ဝးလ္ဝန်တုပ်ေက္ဝးက မ္ရဖစ်ေတာ့ဘူးေပါ့။ အိမ်တုိင်းလုပ်္ရကမယ်။ ရပ်က္ဝက်အလိုက် လုပ်္ရကမယ်ဆုိရင် အေတာ်ေလး ေလ္ယာ့က္ယသ္ဝားမ္ဟာပါ”ဟု တာခ္ယီလိတ်ခရိုင်္ရပည်သူ့ေဆးရံုအုပ်္ရကီး ေဒါက်တာေရ္ဝ悅ဝင်းက တာခ္ယီလိတ်သတင်းေအဂ္ယင်စီသို့ ေ္ရပာသည်။

ယခင်န္ဟစ်က ေသ္ဝးလ္ဝန်တုပ်ေက္ဝး္ရဖစ်ပ္ဝားမ悅ု္ရမင့်ခဲ့သည့် တာခ္ယီလိတ်တ္ဝင် ေရာဂါကာက္ဝယ်ေရးအတ္ဝက် က္ယန်းမာေရးဦးစီးဌာနက   ဖံုး၊ သ္ဝန်၊ လဲ၊ စစ် လုပ်ငန်းမ္ယားအား အပတ်စဥ်က္ဝင်းဆင်းေဆာင်ရ္ဝက်ေပးေန္ရခင်း္ရဖစ်သည်။

တာခ္ယီလိတ်္ရမို့တ္ဝင် လူမေနသည့်္ရခံဝန်းမ္ယားအား ပိုင်ရ္ဟင်မ္ယားက ရ္ဟင်းလင်းေလ့မရိ္ဟသည့်အ္ရပင် ္ရခံဝန်းပိုင်ရ္ဟင်မ္ယားအား ဆက်သ္ဝယ်ရခက်ခဲသ္ရဖင့် ္ရမို့နယ်စီမံခန့်ခ္ဝဲေရးေကာ်မတီက မီးသတ်တပ်ဖ္ဝဲ့အကူအညီ္ရဖင့် ရ္ဟင်းလင်းေပးရေလ့ရိ္ဟသည်။

“ေန္ဝရာသီတုန်းကတစ်ခါ မီးေဘးစိုးရိမ်ရေတာ့ အရန်မီးသတ်တပ်ဖ္ဝဲ့အကူအညီနဲ့ ရ္ဟင်းခဲ့ရတယ်။ ေန္ဝရာသီတုန်းက ္ရခံုန္ဝယ်ပိတ်ေပါင်းေတ္ဝကေန မီးစ္ဝဲေလာင်္ရပီး ေဘးအိမ်ေတ္ဝကူးမ္ဟာစိုးလို့ ရ္ဟင်းခဲ့ရေသးတယ်။ အခု မိုးရာသီမ္ဟာလည်း က္ယန်းမာေရးကို ထိခုိက်နုိင်တယ်ဆိုေတာ့ ေန္ဝရာသီတုန်းကလို ရပ်/ေက္ယးနဲ့ မီးသတ်နဲ့ ထပ်ရ္ဟင်းရမ္ဟာေပါ့”ဟု ္ရမို့နယ်စီမံခန့်ခ္ဝဲေရးေကာ်မတီဥက္ကဌ(္ရမို့နယ်အုပ်ခ္ယုပ်ေရးမ္ဟူး) ဦးခ္ယမ်းေ္ရမ့ေစာက တာခ္ယီလိတ်သတင်းေအဂ္ယင်စီသို့ ေ္ရပာသည်။

နယ်စပ်္ရမို့္ရဖစ်သည့် တာခ္ယီလိတ်တ္ဝင် တစ်ဖက်နုိင်ငံ မယ်ဆုိင်္ရမို့သို့ ေသ္ဝးလ္ဝန်တုပ်ေက္ဝးေရာဂါန္ဟင့် ပတ်သက်၍ သ္ဝားေရာက်ေဆးကုသမ悅ုခံယူသူ အမ္ယားအ္ရပားရိ္ဟေန္ရပီး တာခ္ယီလိတ်ခရိုင်္ရပည်သူ့ေဆးရံုသို့ လာေရာက်ကုသမ悅ုခံယူသည့် ေသ္ဝးလ္ဝန်တုပ်ေက္ဝးလူနာမ္ဟာ ၂၀၁၉ ခုန္ဟစ် ္ရသဂုတ်လ (၅)ရက်ေန့အထိ (၄၀၀)ေက္ယာ်ရိ္ဟသည့်အနက် ေသ္ဝးစစ်အတည်္ရပုလူနာမ္ဟာ (၂၇၄) ဦးရိ္ဟ္ရပီ္ရဖစ်သည်။

တာခ္ယီလိတ်္ရပည်သူ့ေဆးရံုသို့ ေရာက်လာသည့် ေသ္ဝးလ္ဝန်တုပ်ေက္ဝးလူနာမ္ယားတ္ဝင် ကေလးလူနာအမ္ယားဆံုး္ရဖစ်သည်။

Tachileik News Agency 
 #TachileikNewsAgency #TNA #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.