Update News

၀က္သားစားသံုးသူမ်ား စိတ္ခ်စြာ ဝယ္ယူစားသံုးႏိုင္ေရးအတြက္ လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ ေစ်းမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ရွမ္းျပည္နယ္( ေျမာက္ပိုင္း )လားရိႈးၿမိဳ႕တြင္ သားသတ္လိုင္စင္ရယူလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အသားေရာင္းခ်မႈမ်ား၌ ဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါပါဝင္မႈ ရွိမရွိႏွင့္ စိတ္ခ်စြာစားသံုးရန္သင့္ မသင့္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးဌာနႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနတို႔ ပါဝင္သည့္ အဖဲြ႔စံုျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဝက္သားအပါအဝင္ အသားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ အသားထုတ္လုပ္မႈမျပဳခင္အခ်ိန္မွာလည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ရွိ မရွိဆိုတာကို ေန႔စဥ္ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးပါတယ္၊ အသားထုတ္လုပ္ၿပီးတဲ့ အသားေတြမွာလဲ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့ လကၡဏာမရွိဘူးဆိုမွ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳတာျဖစ္ပါတယ္၊ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိေတာ့ လားရိႈး ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း စစ္ေဆးမႈေအာက္မွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ အသားေတြမွာ ေရာဂါလကၡဏာမေတြ႔ရွိရေသးပါဘူး၊ တကယ္လို႔ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေတြ႔တဲ့ အသားေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ သံသယရွိတယ္ဆိုရင္ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ကုသေရးဌာနကို အေၾကာင္းၾကား လို႔ရပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့အသားကို စားမိရင္ေတာင္ လူကို ေရာဂါမကူးစက္ႏိုင္ပါဘူး" ဟု  ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန မွ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းႏိုင္ က တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

လားရိႈးခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာန(FDA) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔စံုျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ နံနက္ (၈)နာရီကစတင္ကာ လားရိႈးၿမိဳ႕မေစ်း ရွိ ဝက္သားအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ အမွတ္ (၅)ရပ္ကြက္ရွိ ေအာင္မဂၤလာေစ်းမွ ဝက္သားအေရာင္းဆိုင္မ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ ေျခလက္ အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနီရဲျခင္း၊  ပန္းခရမ္းျပာအေရာင္မ်ား ေျပာင္းလဲေနျခင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး လတ္ဆတ္သည့္ ဝက္သားမ်ားတြင္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈရံုျဖင့္သိရွိႏိုင္ၿပီး ေမြးျမဴထားသည့္ဝက္မ်ားတြင္ အဆိုပါေရာဂါျဖစ္ပြားေနပါက ရုတ္တရက္ေသဆံုးျခင္း တို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

"အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အျခားေဒသေတြမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါေတြ၊ ဝက္သားေတြ မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေရာဂါေတြ လားရိႈးမွာျဖစ္ပြားေနျခင္းရွိမရွိဆိုတာကိုစစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္၊ စားသံုးသူေတြအေနနဲ႔  အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ဝယ္ယူစားသံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တရားဝင္လိုင္စင္ေလ်ွာက္ထားရယူၿပီး ေရာင္းခ် ေနသူေတြဆီကေနပဲ ဝယ္ယူစားသံုးဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္"ဟု လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေက်ာ္ဇင္က တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

တရားဝင္အသားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဌာနက ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီးမွွ ေရာင္းခ်ေစသည့္အတြက္ ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ား အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အာမခံခ်က္ ရွိသည့္ တရားဝင္ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွ ဝယ္ယူစားသံုးပါက အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ စားသံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေမွာင္ခို ေရာင္းခ်ေနသည့္ အသားမ်ားကို စားသံုးမႈမျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ အႀကံျပဳသည္။

စားသံုးသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ဝယ္ယူစားသံုးေနသည့္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အသားမ်ား၊ ဝက္သားမ်ားတြင္ ေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု သံသယရွိပါက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ႏွင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာနစသည့္ ဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ လိုင္စင္ရယူကာ သားသတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ စုစုေပါင္း (၂၉)ဦးရွိရာတြင္ ၀က္သားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ (၁၇)ဦး၊ အမဲသားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ  (၁၀)ဦး ႏွင့္ ဆိတ္သားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ  (၂ )ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Tachileik News Agency
သတင္း/ဓါတ္ပံု - ေနၿဖဳိးျမင့္

~~~~~~~~⊰❂ Unicode Version ~~~~~~~~

ရှမ်းပြည်နယ်( မြောက်ပိုင်း )လားရှိုးမြို့တွင် သားသတ်လိုင်စင်ရယူလုပ်ဆောင်နေသည့် အသားရောင်းချမှုများ၌ ဝက်အပြင်းဖျားရောဂါပါဝင်မှု ရှိမရှိနှင့် စိတ်ချစွာစားသုံးရန်သင့် မသင့်ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၈)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးဌာနနှင့် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့စုံဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

"ဝက်သားအပါအဝင် အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ အသားထုတ်လုပ်မှုမပြုခင်အချိန်မှာလည်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ရှိ မရှိဆိုတာကို နေ့စဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးပါတယ်၊ အသားထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ အသားတွေမှာလဲ ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက္ခဏာမရှိဘူးဆိုမှ ရောင်းချခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်၊ လက်ရှိ အချိန်ထိတော့ လားရှိုး မြို့နယ် အတွင်း စစ်ဆေးမှုအောက်မှာရောင်းချနေတဲ့ အသားတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာမတွေ့ရှိရသေးပါဘူး၊ တကယ်လို့ ဈေးကွက်ထဲမှာ တွေ့တဲ့ အသားတွေမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ သံသယရှိတယ်ဆိုရင် မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဌာနကို အကြောင်းကြား လို့ရပါတယ်၊ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အသားကို စားမိရင်တောင် လူကို ရောဂါမကူးစက်နိုင်ပါဘူး" ဟု မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန မှ လားရှိုးမြို့နယ်ဦးစီးမှူး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသန်းနိုင် က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။

လားရှိုးခရိုင်နှင့် မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ လားရှိုးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဦးစီးဌာန(FDA) မှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့စုံဖြင့် သြဂုတ်လ (၈)ရက် နံနက် (၈)နာရီကစတင်ကာ လားရှိုးမြို့မဈေး ရှိ ဝက်သားအရောင်းဆိုင်များနှင့် အမှတ် (၅)ရပ်ကွက်ရှိ အောင်မင်္ဂလာဈေးမှ ဝက်သားအရောင်းဆိုင်များကို စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဝက်အပြင်းဖျားရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် လက္ခဏာများမှာ ခြေလက် အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ အရပြေားနီရဲခြင်း၊ ပန်းခရမ်းပြာအရောင်များ ပြောင်းလဲနခြေင်း တို့ဖြစ်ပြီး လတ်ဆတ်သည့် ဝက်သားများတွင် ရှာဖွကြေည့်ရှုရုံဖြင့်သိရှိနိုင်ပြီး မွေးမြူထားသည့်ဝက်များတွင် အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားနေပါက ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်း တို့ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟု သိရသည်။

"အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အခြားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဝက်အပြင်းဖျားရောဂါတွေ၊ ဝက်သားတွေ မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရောဂါတွေ လားရှိုးမှာဖြစ်ပွားနခြေင်းရှိမရှိဆိုတာကိုစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်၊ စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ဖို့အတွက် မြို့နယ်အတွင်း တရားဝင်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူပြီး ရောင်းချ နေသူတွေဆီကနေပဲ ဝယ်ယူစားသုံးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်"ဟု လားရှိုးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာနမှ အမှုဆောင်အရာရှိ ဦးကျော်ဇင်က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။

တရားဝင်အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် ရရှိထားသော လုပ်ငန်းများအား မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဌာနက ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးမှ ရောင်းချစေသည့်အတွက် ဝယ်ယူစားသုံးသူများ အနဖြေင့် ဈေးကွက်အတွင်း အာမခံချက် ရှိသည့် တရားဝင်ရောင်းချမှုများမှ ဝယ်ယူစားသုံးပါက အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ စားသုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည့် အတွက် မှောင်ခို ရောင်းချနေသည့် အသားများကို စားသုံးမှုမပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၎င်း အကြံပြုသည်။

စားသုံးသူများ အနဖြေင့် မိမိတို့ဝယ်ယူစားသုံးနေသည့် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အသားများ၊ ဝက်သားများတွင် ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု သံသယရှိပါက ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှတစ်ဆင့် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန နှင့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဦးစီးဌာနစသည့် ဌာနများသို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်သည်ဟု သိရသည်။

လားရှိုးမြို့နယ်တွင် စည်ပင်သာယာရေးဌာနမှ လိုင်စင်ရယူကာ သားသတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ စုစုပေါင်း (၂၉)ဦးရှိရာတွင် ဝက်သားထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ (၁၇)ဦး၊ အမဲသားထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ (၁၀)ဦး နှင့် ဆိတ်သားထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ (၂ )ဦး ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Tachileik News Agency
သတင်း/ဓာတ်ပုံ - နဖြေိုးမြင့်
 #TachileikNewsAgency #TNA #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.