Update News

သီေပါေဆးရံုအတြင္း စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား လာေရာက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားျပားေန၍ ေမြးျမဴလိုသူမ်ား လာေရာက္ယူေဆာင္ႏိုင္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ႔ေဆးရံု၀န္းအတြင္း၌ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား လာေရာက္စြန္႔ပစ္သူမ်ားရာကတဆင့္ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ား မ်ားလာကာ ေဆးရံုရွိလူနာမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုဝန္ထမ္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မရွင္းလင္းခင္ ကာလအတြင္း ေခြးမ်ားကို ေမြးလိုသူမ်ား လာေရာက္ေခၚယူသြားႏိုင္သည္ဟု ေၾကညာထားေၾကာင္း ေဆးရံုအုပ္ႀကီးထံမွ သိရသည္။

"ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက အိမ္က စားၾကြင္းစားက်န္ေတြကို အိမ္ကယူလာၿပီး ေဆးရံုဝန္းထဲမွာ က်ြပ္က်ြပ္အိတ္ေတြနဲ႔လာပစ္တယ္၊ အဲ့လိုပစ္ပါမ်ားေတာ့ အျပင္ကေခြးေတြ ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြက ေဆးရံုဝန္းထဲမွာ အုပ္လိုက္ႀကီးလာစုေနတယ္၊ ညပိုင္း အေရးေပၚလူနာေတြလာတာမ်ိဳး၊ ေဆးရံုအခန္းေတြထဲထိဝင္ၿပီး ဟိုဆြဲ ဒီဆြဲေတြျဖစ္လာတဲ့အထိ ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြျဖစ္လာလို႔ အခုလို ေၾကညာလိုုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု သီေပါ ျပည္သူ႔ေဆးရံုမွ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ နႏၵဝင္းက တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ သုိ႔ ေျပာသည္။

ေဆးရံုဝန္းအတြင္း စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို လာေရာက္စြန္႔ပစ္ၿပီး ေခါစာပစ္သကဲ့သို႔ ျပဳမူေနၾကသည့္ မိဘ
ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုသို႔ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကို ထပ္မံ မျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုသည့္ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေၾကညာခ်က္စတင္ ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆးရံုဝန္းအတြင္းမွ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခြးမ်ားမွာ လူနာမ်ား၏ အခန္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ လူနာမ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ညအခ်ိန္ အေရးေပၚလူနာမ်ား လာေရာက္ပို႔ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အုပ္စုဖြဲ႔၍ ေဟာင္ျခင္း ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခြးမ်ားကို ေဆးရံုဝန္းအတြင္းမွ ဖယ္ရွားရန္သာ အဓိက ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ကာ သတ္ျဖတ္ရန္အတြက္ မရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေခြးမ်ားအား ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ၎ေခြးမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ သီေပါၿမိဳ႕ျပင္ရွိ အမိႈက္ပံုမ်ားရွိရာဘက္သို႔ သြားလႊတ္ျခင္း၊  ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာန ႏွင့္တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းကာ အျခားနည္းျဖင့္ ရွင္းလင္း ျခင္းမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီေပါၿမိဳ႕ရွိ ေခြးခ်စ္သူမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေခြးမ်ားအား အမွန္တစ္ကယ္ အစားအစာေက်ြးကာ ေမြးျမဴလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သူမဆို ေဆးရံုဝန္းအတြင္း လာေရာက္၍ ေခြးမ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚယူကာ ေမြးျမဴ ႏိုင္ရန္ေၾကာင္း ေဆးရံုအုပ္ႀကီးက အသိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္း - ေနၿဖဳိးျမင့္
ဓါတ္ပံု- ​ေဒါက္​တာနႏၵဝင္​း~~~~~~~~⊰❂ Unicode Version ~~~~~~~~
ရ္ဟမ်း္ရပည်နယ်ေ္ရမာက်ပိုင်း၊ သီေပါ္ရမို့နယ်ရ္ဟိ ္ရပည်သူ့ေဆးရံု၀န်းအတ္ဝင်း၌ စား္ရက္ဝင်းစားက္ယန်မ္ယား လာေရာက်စ္ဝန့်ပစ်သူမ္ယားရာကတဆင့် ေခ္ဝးေလေခ္ဝးလ္ဝင့်မ္ယား မ္ယားလာကာ ေဆးရံုရ္ဟိလူနာမ္ယားန္ဟင့် ေဆးရံုဝန်ထမ်းမ္ယားကို အေန္ဟာင့်အယ္ဟက်္ရဖစ်ေစသည့်အတ္ဝက် ေခ္ဝးေလေခ္ဝးလ္ဝင့်မ္ယားကို ရ္ဟင်းလင်းသ္ဝားမည်္ရဖစ်္ရပီး မရ္ဟင်းလင်းခင် ကာလအတ္ဝင်း ေခ္ဝးမ္ယားကို ေမ္ဝးလိုသူမ္ယား လာေရာက်ေခ恕်ယူသ္ဝားနိုင်သည်ဟု ေ္ရကညာထားေ္ရကာင်း ေဆးရံုအုပ်္ရကီးထံမ္ဟ သိရသည်။

"ပ္ဝင့်ပ္ဝင့်လင်းလင်းေ္ရပာရရင် တစ်ခ္ယို့လူေတ္ဝက အိမ်က စား္ရက္ဝင်းစားက္ယန်ေတ္ဝကို အိမ်ကယူလာ္ရပီး ေဆးရံုဝန်းထဲမ္ဟာ က္ယ္ဝပ်က္ယ္ဝပ်အိတ်ေတ္ဝနဲ့လာပစ်တယ်၊ အဲ့လိုပစ်ပါမ္ယားေတာ့ အ္ရပင်ကေခ္ဝးေတ္ဝ ေခ္ဝးေလေခ္ဝးလ္ဝင့်ေတ္ဝက ေဆးရံုဝန်းထဲမ္ဟာ အုပ်လိုက်္ရကီးလာစုေနတယ်၊ ညပိုင်း အေရးေပ恕်လူနာေတ္ဝလာတာမ္ယိုး၊ ေဆးရံုအခန်းေတ္ဝထဲထိဝင်္ရပီး ဟိုဆ္ဝဲ ဒီဆ္ဝဲေတ္ဝ္ရဖစ်လာတဲ့အထိ ေန္ဟာင့်ယ္ဟက်မ悅ုေတ္ဝ္ရဖစ်လာလို့ အခုလို ေ္ရကညာလိုုက်ရတာ ္ရဖစ်ပါတယ်"ဟု သီေပါ ္ရပည်သူ့ေဆးရံုမ္ဟ ေဆးရံုအုပ်္ရကီး ေဒါက်တာ နန္ဒဝင်းက တာခ္ယီလိတ်သတင်းေအဂ္ယင်စီ သုိ့ ေ္ရပာသည်။

ေဆးရံုဝန်းအတ္ဝင်း စား္ရက္ဝင်းစားက္ယန်မ္ယားကို လာေရာက်စ္ဝန့်ပစ်္ရပီး ေခါစာပစ်သကဲ့သို့ ္ရပုမူေန္ရကသည့် မိဘ္ရပည်သူမ္ယား အေန္ရဖင့် ထိုသို့ လာေရာက်စ္ဝန့်ပစ်္ရခင်းမ္ယားကို ထပ်မံ မ္ရပုလုပ်ရန်ေတာင်းဆိုသည့် အေန္ရဖင့် ယခုကဲ့သုိ့ ေ္ရကညာခ္ယက်စတင် ထုတ်လိုက်္ရခင်း္ရဖစ်္ရပီး အခ္ယိန်ကာလတစ်ခုအထိ ေစာင့်္ရကည့်သ္ဝားမည်္ရဖစ်ေ္ရကာင်းန္ဟင့် ေနာက်ပိုင်းတ္ဝင် ေဆးရံုဝန်းအတ္ဝင်းမ္ဟ ေခ္ဝးေလေခ္ဝးလ္ဝင့်မ္ယားကို ရ္ဟင်းလင်းသ္ဝားမည်္ရဖစ်ေ္ရကာင်း သိရသည်။

ေခ္ဝးမ္ယားမ္ဟာ လူနာမ္ယား၏ အခန်းအတ္ဝင်းသို့ ဝင်ေရာက်္ရခင်း၊ လူနာမ္ယားအတ္ဝက် အေန္ဟာင့်အယ္ဟက်ေပး္ရခင်း၊ ညအခ္ယိန် အေရးေပ恕်လူနာမ္ယား လာေရာက်ပို့ေဆာင်သည့် အခ္ယိန်တ္ဝင် အုပ်စုဖ္ဝဲ့၍ ေဟာင်္ရခင်း ေန္ဟာင့်ယ္ဟက်္ရခင်း မ္ယားေ္ရကာင့် ယခုကဲ့သို့ ရ္ဟင်းလင်းရန် စီစဥ်ရ္ရခင်း္ရဖစ်္ရပီး ေခ္ဝးမ္ယားကို ေဆးရံုဝန်းအတ္ဝင်းမ္ဟ ဖယ်ရ္ဟားရန်သာ အဓိက ရည်ရ္ဝယ်္ရခင်း္ရဖစ်ကာ သတ်္ရဖတ်ရန်အတ္ဝက် မရည်ရ္ဝယ်ထားေ္ရကာင်း သိရသည်။

ေခ္ဝးမ္ယားအား ရ္ဟင်းလင်းရန်အတ္ဝက် ၎ေခ္ဝးမ္ယားကို ဖမ်းဆီးကာ သီေပါ္ရမို့္ရပင်ရ္ဟိ အမိ悅ုက်ပံုမ္ယားရ္ဟိရာဘက်သို့ သ္ဝားလ္ဝ悅တ်္ရခင်း၊  ္ရမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာန န္ဟင့်တိုင်ပင်ည္ဟိနိ悅ုင်းကာ အ္ရခားနည်း္ရဖင့် ရ္ဟင်းလင်း ္ရခင်းမ္ယားကို လုုပ်ေဆာင်သ္ဝားမည်္ရဖစ်ေ္ရကာင်း သိရသည်။

သီေပါ္ရမို့ရ္ဟိ ေခ္ဝးခ္ယစ်သူမိဘ္ရပည်သူမ္ယားအေန္ရဖင့်လည်း ေခ္ဝးမ္ယားအား အမ္ဟန်တစ်ကယ် အစားအစာေက္ယ္ဝးကာ ေမ္ဝး္ရမူလိုသူမ္ယား အေန္ရဖင့် မည်သူမဆို ေဆးရံုဝန်းအတ္ဝင်း လာေရာက်၍ ေခ္ဝးမ္ယားကို ဖမ်းဆီးေခ恕်ယူကာ ေမ္ဝး္ရမူ နိုင်ရန်ေ္ရကာင်း ေဆးရံုအုပ်္ရကီးက အသိေပးထား္ရခင်း ္ရဖစ်သည်။

သတင်း - ေန္ရဖုိး္ရမင့်
ဓါတ်ပံု- ​ေဒါက်​တာနန္ဒဝင်​း
 #TachileikNewsAgency #TNA #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

:::::::::: လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇုူးတင္ရွိပါသည္ ::::::::::