Update News

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအလိုက္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ဌာန(၁၀)ခုပါ၀င္သည့္ OSS အဖြဲ႔မွ ရပ္ကြက္မ်ားအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္


တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ (၁၁)ခုရိွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ (၁၀) ခု၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ OSS အဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ One Stop Service(OSS) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္သူေတြကို ရံုးေတြ၊ ကႏၷားေတြသြားစရာ မလိုေအာင္ေပါ့ဗ်ာ။ ေက်းရြာေတြအထိ ဆင္းမယ္။ ေတာင္သူေတြ ဘာေတြရိွတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆို စကားမေပါက္တာေတြရိွတယ္။ လာရျပဳရတာ ခက္ခဲတာေတြ၊ ရံုးေၾကာက္တာေတြ ရိွတယ္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြ ရွမ္းတို႔၊ အာခါတို႔၊ လားဟူတို႔က ရံုးေၾကာက္တာတို႔။ လာမေတြ႕ရဲတာတို႔။ မ၀င္ရဲ မထြက္ရဲတာတို႔ ရိွေတာ့ အနီးစပ္ဆံုးရပ္ကြက္ရံုးေတြမွာ သြားလုပ္ေပးမယ္။ အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒအတိုင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနလည္း ေျပာင္းသြားၿပီ။ အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးေျပာင္းတဲ့အခါ ၀န္ႀကီးကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာတယ္။ နီးနီးကပ္ကပ္ ေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို အနီးကပ္ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔”ဟု တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်မ္းေျမ့ေစာက တာခ်ီလိတ္သတင္း ေအဂ်င္စီသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

One Stop Service(OSS)  အဖြဲ႕တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ျပန္/ထူ၊ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပါ၀င္ကာ အဆိုပါ ဌာနမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္၍ မျဖစ္ႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို  သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားလက္ခံရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရိွ ရပ္ကြက္ (၁၁) ခုကို စတင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လမွစတင္ကာ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ (၁၁) ခုႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု (၇) အုပ္စုတြင္ ေန႔အလိုက္သက္မွတ္ကာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို တရား၀င္စာေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“Delivery Sevice ေပါ့။ အဲဒီလိုပံုစံေလးေပးမလို႔။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြေရာ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြေရာ အစည္းအေ၀း ေခၚၿပီးၿပီ။ ဒီမနက္ကပဲ။ တစ္ခါတည္းၿပီးႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြေပါ့။ အဓိက ကေတာ့ ျပည္သူကို အိမ္တိုင္ယာေရာက္ နီးပါးေပါ့။ အိမ္ထဲထိ၀င္ၿပီး လုပ္ေပးတာေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့။ သူတို႔နဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး ရပ္ကြက္ရံုးေတြမွာ လိုက္ၿပီးေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပး တာေပါ့။ ဒီလိုေပးတဲ့ေနရာမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က သက္မွတ္ထားတဲ့ က်သင့္အခြန္အခ ဥပမာ ေရခြန္တို႔၊ မီးခြန္တို႔ဆိုရင္  က်သင့္ သေလာက္ ေပးေဆာင္ရမွာေပါ့။ က်န္တာ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ေပးစရာမလိုဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမွာ”ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်မ္းေျမ့ေစာက ေျပာသည္။

လက္ရိွစမ္းသပ္ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀မ္ေကာင္း ရပ္ကြက္တြင္ (၁၅) ရက္ေန႔၊ ပုန္းထြန္ ရပ္ကြက္အတြက္ (၁၈) ရက္ေန႔၊ တာေလာ့ရပ္ကြက္အတြက္ (၁၉) ရက္ေန႔၊ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ အတြက္ (၂၀) ရက္ေန႔၊ ဆန္ဆိုင္း(ခ)ရပ္ကြက္အတြက္ (၂၁) ရက္ေန႔၊ ဆန္ဆိုင္း(က)ရပ္ကြက္ အတြက္ (၂၂) ရက္ေန႔၊ မယ္ေခါင္ရပ္ကြက္အတြက္ (၂၅) ရက္ေန႔၊ ရန္ေအာင္ေျမရပ္ကြက္ အတြက္ (၂၆) ရက္ေန႔၊ ၀ိန္းေက်ာက္ရပ္ကြက္အတြက္ (၂၇) ရက္ေန႔၊ ပါဆတ္ရပ္ကြက္အတြက္ (၂၈) ရက္ေန႔၊ ေဆခမ္းရပ္ကြက္အတြက္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တို႔တြင္ မနက္ (၁၀) နာရီမွ စတင္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းဖြဲ႔စည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္း - ဟန္စိုးထိုက္

~~~~~~~~⊰❂ Unicode Version ~~~~~~~~ချီလိတ်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၁၁)ခုရှိ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် ဌာနဆိုင်ရာ (၁၀) ခု၏ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးမည့် OSS အဖွဲ့များက ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့မှ စတင်ကာ One Stop Service(OSS) ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

“ပြည်သူတွေကို ရုံးတွေ၊ ကန္နားတွေသွားစရာ မလိုအောင်ပေါ့ဗျာ။ ကျေးရွာတွေအထိ ဆင်းမယ်။ တောင်သူတွေ ဘာတွေရှိတယ်။ အချို့ဆို စကားမပေါက်တာတွေရှိတယ်။ လာရပြုရတာ ခက်ခဲတာတွေ၊ ရုံးကြောက်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေ ရှမ်းတို့၊ အာခါတို့၊ လားဟူတို့က ရုံးကြောက်တာတို့။ လာမတွေ့ရဲတာတို့။ မဝင်ရဲ မထွက်ရဲတာတို့ ရှိတော့ အနီးစပ်ဆုံးရပ်ကွက်ရုံးတွေမှာ သွားလုပ်ပေးမယ်။ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒအတိုင်းပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနလည်း ပြောင်းသွားပြီ။ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးပြောင်းတဲ့အခါ ဝန်ကြီးကလည်း ကျွန်တော်တို့မှာတယ်။ နီးနီးကပ်ကပ် နပြေီးတော့ ပြည်သူကို အနီးကပ်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့”ဟု တာချီလိတ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချမ်းမြေ့စောက တာချီလိတ်သတင်း အေဂျင်စီသို့ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၁)ရက်နေ့တွင် ပြောသည်။

One Stop Service(OSS) အဖွဲ့တွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ ကြေးတိုင်နှင့်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ၊ ပြန်/ထူန်၊ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပါဝင်ကာ အဆိုပါ ဌာနများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းဆောင်ရွက်၍ မဖြစ်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ လျှောက်လွှာများလက်ခံရယူပြီး ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် တာချီလိတ်မြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက် (၁၁) ခုကို စတင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လမှစတင်ကာ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၁၁) ခုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု (၇) အုပ်စုတွင် နေ့အလိုက်သက်မှတ်ကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို တရားဝင်စာပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

“Delivery Sevice ပေါ့။ အဲဒီလိုပုံစံလေးပေးမလို့။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေရော၊ ဌာနဆိုင်ရာတွေရော အစည်းအေဝး ခေါ်ပြီးပြီ။ ဒီမနက်ကပဲ။ တစ်ခါတည်းပြီးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေပေါ့။ အဓိက ကတော့ ပြည်သူကို အိမ်တိုင်ယာရောက် နီးပါးပေါ့။ အိမ်ထဲထိဝင်ပြီး လုပ်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ သူတို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ရပ်ကွက်ရုံးတွေမှာ လိုက်ပြီးတော့ ဝန်ဆောင်မှုပေး တာပေါ့။ ဒီလိုပေးတဲ့နေရာမှာလည်း နိုင်ငံတော်က သက်မှတ်ထားတဲ့ ကျသင့်အခွန်အခ ဥပမာ ရေခွန်တို့၊ မီးခွန်တို့ဆိုရင် ကျသင့် သလောက် ပေးဆောင်ရမှာပေါ့။ ကျန်တာ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပေးစရာမလိုဘူး။ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ လုပ်ဆောင် ပေးသွားမှာ”ဟု မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချမ်းမြေ့စောက ပြောသည်။

လက်ရှိစမ်းသပ်ကာလဖြစ်သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များဖြစ်သည့် ဝမ်ကောင်း ရပ်ကွက်တွင် (၁၅) ရက်နေ့၊ ပုန်းထွန် ရပ်ကွက်အတွက် (၁၈) ရက်နေ့၊ တာလော့ရပ်ကွက်အတွက် (၁၉) ရက်နေ့၊ မကာဟိုခမ်းရပ်ကွက် အတွက် (၂၀) ရက်နေ့၊ ဆန်ဆိုင်း(ခ)ရပ်ကွက်အတွက် (၂၁) ရက်နေ့၊ ဆန်ဆိုင်း(က)ရပ်ကွက် အတွက် (၂၂) ရက်နေ့၊ မယ်ခေါင်ရပ်ကွက်အတွက် (၂၅) ရက်နေ့၊ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက် အတွက် (၂၆) ရက်နေ့၊ ဝိန်းကျောက်ရပ်ကွက်အတွက် (၂၇) ရက်နေ့၊ ပါဆတ်ရပ်ကွက်အတွက် (၂၈) ရက်နေ့၊ ဆေခမ်းရပ်ကွက်အတွက် မတ်လ (၁) ရက်နေ့တို့တွင် မနက် (၁၀) နာရီမှ စတင်ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းဖွဲ့စည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

သတင်း - ဟန်စိုးထိုက်

 #TachileikNewsAgency #TNA #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.