Update News

တာခ်ီလိတ္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးမႈကို အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္မည္

ျမန္မာ - ထုိင္းနယ္စပ္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဝယ္ယူ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို မီးလင္းေရးေကာ္မတီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစား အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ စနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဝယ္ယူ၍ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္အတြက္ ၿမိဳ႕မီးလင္းေရးေကာ္မတီသည္ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုး လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 “ဒီတစ္ပတ္လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ဖို႔ လုပ္ထားတယ္။ ျပင္ဆင္ေနတယ္ေပါ့”ဟု တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္တင့္က တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ရရိွထားသည့္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီသည္ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အေက်အလည္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွသည္ဟု စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွဘဲ အက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ ရယူေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ပံုစံျဖစ္ေနသျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သျဖင့္ အဆိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္တင့္က ဆိုသည္။

“သူတို႔က ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ G to G (အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ) မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ ဒီဟာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၿမိဳ႕ကိုယ္စား လုပ္ႏိုင္တဲ့ ကုမၸဏီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေလလံပစ္မွာ။ တင္ဒါဆြဲဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရလိမ့္မယ္”ဟု တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္တင့္က တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး ၿမိဳ႕လူထုက ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရိွေသာ ေကာ္မတီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ေထာက္ျပသည္။

လက္ရိွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီသစ္သည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ ထားေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မီးလင္းေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာလြင္က တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ( ၉ )ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။

စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ (၂၂)မိုင္အတြင္း ေက်းရြာမ်ား၌ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီက မိမိပိုင္ေငြျဖင့္ အသံုးစရိတ္အားလံုးက်ခံ၍ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ၿပီး  ဓာတ္အား သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားထံ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ကာ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အေက်အလည္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွျခင္းျဖစ္သည္။

လစဥ္ မီတာယူနစ္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအား လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးႏွင့္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီတုိ႔က ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီတာယူနစ္မွားယြင္းေကာက္ခံျခင္းရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ့္မွာ လုပ္ငန္း(၂)ခုက မီတာခ တစ္လကို ဘတ္သံုးေသာင္းနီးပါးက်တာမွာ အဲဒီလက ႏွစ္ဆျဖစ္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မန္ေနဂ်ာက သြားေမးေတာ့ ဒါက သူတုိ႔ဘက္က အမွားမဟုတ္ဘူး။ မီးေရွာ့ျဖစ္လို႔ျဖစ္တာလို႔ ျပန္ေျပာလႊတ္လုိက္တယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လုိက္သြားေမးေတာ့ ႏွစ္ေခါက္ေတာ့ ျပန္သြားရတယ္။ သူတို႔တာဝန္ရိွသူနဲ႔ေတြ႔မွ သူတုိ႔ျပန္စစ္ေပးမယ္ (၂)ရက္ေလာက္ ေစာင့္ပါေျပာတယ္။ ႏွစ္ရက္ေစာင့္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဘက္က မွားတာဆိုၿပီး ပိုက္ဆံျပန္ေပးတယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သာ အဲဒီလို သြားမေမးရင္၊ မရွင္းခုိင္းရင္ ဒီပိုက္ဆံက ျပန္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အလားတူ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရိွေနမလဲမသိဘူး။ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ကိုယ့္မီတာကိုယ္ မျမင္ရဘူး။ မီတာယူနစ္က သူတုိ႔ေရးလာတဲ့အတုိင္းပဲ ေဆာင္ေပးရတာ”ဟု တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုၿဖိဳးက ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေကာက္ခံမႈတြင္ မိမိတို႔အသံုးျပဳသည့္ မီတာယူနစ္အား အိမ္ရွင္မ်ားက ကိုယ္တုိင္ၾကည့္ရႈခြင့္ မရိွသည့္အျပင္  အိမ္ငွားပိုင္ရွင္မ်ားက အိမ္ငွားမ်ားထံ သတ္မွတ္ မီတာခ ႏႈန္းထားထက္ ပိုမိုေကာက္ခံျခင္းမ်ားရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီမွာ ေနာက္တစ္ခုရိွတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသခံေတြက မီတာခကို ေစ်းႀကီးေပးသံုးေနရပါတဲ့အျပင္ အိမ္ငွားေတြကို မီတာခ တစ္ယူနစ္ (၁၀)ဘတ္ႏႈန္းေကာက္ေနတယ္။ ဒါက ဘယ္သူ႔သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ေကာက္ေနလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမးထားေပမဲ့ ျပန္ေျဖထားတာမရိွေသးဘူး”ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္တင့္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕မီးလင္းေရးေကာ္မတီက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ (၁၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ Myanmar Allure Group Co.,Ltd က ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူသည့္ မီတာတစ္ယူနစ္လွ်င္ တစ္ဘတ္ႏႈန္း အက်ိဳးေဆာင္ခယူ၍ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ထုိင္းဘတ္ (၃)ဘတ္ (၇၅)ျပားျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေဒသခံမ်ားက အိမ္သံုးမီတာအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၆)ဘတ္၊ လုပ္ငန္းသံုး မီတာမ်ားအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၇.၂၅)ဘတ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။


ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရယူသံုးစြဲရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ျပည္သူလူထု၏ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - ဟန္စိုးထုိက္


~~~~~~~~⊰❂ Unicode Version ~~~~~~~~

မြန်မာ - ထိုင်းနယ်စပ် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ်မြို့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို မီးလင်းရေးကော်မတီဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းအစား အစိုးရချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့် စနစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူ၍ ဖြန့်ဖြူးခွင့်အတွက် မြို့မီးလင်းရေးကော်မတီသည် လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ရမည့် သဘောတူညီချက်များဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်းထံမှ ခွင့်ပြုချက်စာချုပ်ဖြင့် နှစ်စဉ်စာချုပ်သက်တမ်းတိုး လုပ်ကိုင်နခြေင်းဖြစ်သည်။

 “ဒီတစ်ပတ်လွှတ်တော်မှာ ကျွန်တော်တို့တင်ဖို့ လုပ်ထားတယ်။ ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့”ဟု တာချီလိတ်မြို့မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်တင့်က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။

ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ရရှိထားသည့် မီးလင်းရေးကော်မတီသည် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏ မကျေနပ်ချက်၊ တိုင်ကြားချက်များကို အကျေအလည် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း ကော်မတီအနဖြေင့် ပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ အကျိုးအမြတ်ကိုသာ ရယူနေသည့် အဖွဲ့အစည်း ပုံစံဖြစ်နေသဖြင့် ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သဖြင့် အဆိုတင်သွင်းရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်တင့်က ဆိုသည်။

“သူတို့က ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ G to G (အစိုးရချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု) မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ဒီဟာကို ကျွန်တော်တို့က မြို့ကိုယ်စား လုပ်နိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို ကျွန်တော်တို့က လေလံပစ်မှာ။ တင်ဒါဆွဲဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်”ဟု တာချီလိတ်မြို့မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်တင့်က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။

လက်ရှိတွင် မီးလင်းရေးကော်မတီ၏ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကော်မတီ၏ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူပြီး မြို့လူထုက ပါဝင်ရွေးချယ်ခွင့် မရှိသော ကော်မတီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က ထောက်ပြသည်။

လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီသစ်သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ် ထားသော ကော်မတီဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း တာချီလိတ်မြို့မီးလင်းရေးကော်မတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်စွာလွင်က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ( ၉ )ရက်နေ့က ပြောကြားသည်။

စာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်အရ တာချီလိတ်မြို့နယ်နှင့် (၂၂)မိုင်အတွင်း ကျေးရွာများ၌ မီးလင်းရေး ကော်မတီက မိမိပိုင်ငွဖြေင့် အသုံးစရိတ်အားလုံးကျခံ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးနိုင်ပြီး ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများနှင့် ညှိနှိုင်းထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားကို သက်ဆိုင်ရာ ဒေသ အာဏာပိုင်များထံ တင်ပြပြီး အတည်ပြုကောက်ခံရမည်ဖြစ်ကာ ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏ မကျေနပ်ချက်၊ တိုင်ကြားချက်များကို အကျေအလည် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။

လစဉ် မီတာယူနစ်ဖတ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအား လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးနှင့် မီးလင်းရေးကော်မတီတို့က ပူးတွဲဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး မီတာယူနစ်မှားယွင်းကောက်ခံခြင်းရှိနေကြောင်း သိရသည်။

"ကျွန်တော့်မှာ လုပ်ငန်း(၂)ခုက မီတာခ တစ်လကို ဘတ်သုံးသောင်းနီးပါးကျတာမှာ အဲဒီလက နှစ်ဆဖြစ်သွားတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်မန်နေဂျာက သွားမေးတော့ ဒါက သူတို့ဘက်က အမှားမဟုတ်ဘူး။ မီးရှော့ဖြစ်လို့ဖြစ်တာလို့ ပြန်ပြောလွှတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်သွားမေးတော့ နှစ်ခေါက်တော့ ပြန်သွားရတယ်။ သူတို့တာဝန်ရှိသူနဲ့တွေ့မှ သူတို့ပြန်စစ်ပေးမယ် (၂)ရက်လောက် စောင့်ပါပြောတယ်။ နှစ်ရက်စောင့်ပြီးတော့ သူတို့ဘက်က မှားတာဆိုပြီး ပိုက်ဆံပြန်ပေးတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့သာ အဲဒီလို သွားမမေးရင်၊ မရှင်းခိုင်းရင် ဒီပိုက်ဆံက ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့လို အလားတူ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲမသိဘူး။ တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့တွေက ကိုယ့်မီတာကိုယ် မမြင်ရဘူး။ မီတာယူနစ်က သူတို့ရေးလာတဲ့အတိုင်းပဲ ဆောင်ပေးရတာ”ဟု တာချီလိတ်မြို့မှ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုဖြိုးက ပြောသည်။

လက်ရှိတွင် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်မီတာခ ကောက်ခံမှုတွင် မိမိတို့အသုံးပြုသည့် မီတာယူနစ်အား အိမ်ရှင်များက ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခွင့် မရှိသည့်အပြင် အိမ်ငှါးပိုင်ရှင်များက အိမ်ငှါးများထံ သတ်မှတ် မီတာခ နှုန်းထားထက် ပိုမိုကောက်ခံခြင်းများရှိနေကြောင်း သိရသည်။

“ဒီမှာ နောက်တစ်ခုရှိတာက ကျွန်တော်တို့ ဒေသခံတွေက မီတာခကို ဈေးကြီးပေးသုံးနေရပါတဲ့အပြင် အိမ်ငှါးတွေကို မီတာခ တစ်ယူနစ် (၁၀)ဘတ်နှုန်းကောက်နေတယ်။ ဒါက ဘယ်သူ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကောက်နေလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မေးထားပေမဲ့ ပြန်ဖြေထားတာမရှိသေးဘူး”ဟု ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်တင့်က ပြောသည်။

မြို့မီးလင်းရေးကော်မတီက ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ (၁၅)နှစ်တာကာလအတွင်း နှစ်စဉ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် Myanmar Allure Group Co.,Ltd က ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသည့် မီတာတစ်ယူနစ်လျှင် တစ်ဘတ်နှုန်း အကျိုးဆောင်ခယူ၍ စာချုပ် ချုပ်ဆို ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ တစ်ယူနစ်လျှင် ထိုင်းဘတ် (၃)ဘတ် (၇၅)ပြားဖြင့် ဝယ်ယူသည့် လျှပ်စစ်မီးကို ဒေသခံများက အိမ်သုံးမီတာအတွက် တစ်ယူနစ်လျှင် (၆)ဘတ်၊ လုပ်ငန်းသုံး မီတာများအတွက် တစ်ယူနစ်လျှင် (၇.၂၅)ဘတ် နှုန်းဖြင့် ပေးဆောင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။


ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်မီးရယူသုံးစွဲရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထု၏ တိုင်ကြားစာများ၊ မီးလင်းရေးကော်မတီမှ ဖြေရှင်းချက်များဖြင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

သတင်း - ဟန်စိုးထိုက် 
 #TachileikNewsAgency #TNA #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

:::::::::: လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇုူးတင္ရွိပါသည္ ::::::::::