Update News

ကယားျပည္နယ္တြင္း မိုးသည္းထန္သျဖင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ ကြင္းဆင္း ကူညီေဆာင္ရြက္


ကယားျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၄)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ရာေဒသမ်ားသို႔ ျပည္နယ္သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔က ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈကာ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႀကီးသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အစီအမံမ်ား၊ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လူ၊ တိရိစၦာန္၊ ပစၥည္း ပ်က္ဆီး ဆုံးရံႈးမႈမရွိေစေရး သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရး ၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခရုိင္/ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ နံနက္(၉)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားျဖဴေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘုရားျဖဴ ေက်းရြာရိွ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ ရိတ္သိမ္းရန္နီးကပ္ေနေသာ စပါးမ်ားရိွေနၿပီး ကုန္ထုတ္လမ္း မရိွသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ရြာတြင္းလမ္း ဖုိးဖ်ားေခ်ာင္း တာေဘာင္ လမ္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို တြက္ခ်က္တင္ျပသြားရန္ႏွင့္ အေရးေပၚ ကူညီမႈမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထံသုိ႕ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းသာေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေရဝင္နစ္ျမဳပ္သည့္ ၀ါရီေကာခူေက်းရြာ အေျခအေနကို စစ္ေဆးကာ မုိးစပါးေအာင္ေရေပးေ၀ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ခန္႔တြင္ ၀ါရီေကာခူေက်းရြာ အထက္ဘက္ မဂၤလာတံတား အနီးရွိ မုိးၿဗဲလက္၀ဲေျမာင္းျဖတ္ ေရငုတ္ျပြန္(Syphom) (၁) ခုျပဳလုပ္ၿပီး ဘီလူးေခ်ာင္းအထိ ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးေဖာ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၀ါရီေကာခူေက်းရြာ ေအာက္ဘက္တြင္ ေရငုတ္ျပြန္(Syphom) (၁) ခုျပဳလုပ္ၿပီး ဘီလူးေခ်ာင္းအထိ ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးေဖာ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ကာ ေရဝင္နစ္ျမဳပ္ေနအိမ္မ်ား အတြက္ ကူညီေပးေနသည့္ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (လြဳိင္ေကာ္)မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ ေကြ်းေမြးႏုိင္ေရး အတြက္ ေငြက်ပ္ (၃) သိန္းေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ နာနတ္ေတာရပ္ကြက္၊ ေနာင္ယားေစ်းအနီး ေထးငွားလ်ားကန္ ေရ၀င္ေပါက္တြင္ ေရလ်ွံမႈျဖစ္ပြား သျဖင့္ ဘာဒုိကန္မွ တစ္ဆင့္ ပုိလ်ွံလာသည့္ ေရမ်ားကုိ မႈံျပာေက်းရြာမွ တစ္ဆင့္ ဘီလူးေခ်ာင္းသုိ႔ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သီရိမဂၤလာေစ်းႀကီး အတြင္း ေရ၀င္ေနသျဖင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ ေရသြားလမ္းေၾကာင္း စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနသည့္ လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းသာေက်းရြာအုပ္စု၊ ပီကင္းေကာခူေက်းရြာရွိ အိမ္ေျခ (၂၆) အိမ္၊ လူဦးေရ (၁၃၀) ဦး၊ ၀ါရီေကာခူေက်းရြာရွိ အိမ္ေျခ (၆၆) အိမ္၊ လူဦးေရ (၃၂၇) ဦး၊ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားျဖဴေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘုရားျဖဴေက်းရြာရွိ အိမ္ေျခ (၁၄၇) အိမ္၊ လူဦးေရ (၈၂၈) ဦး၊ ေဖာင္းေတာ ေက်းရြာရွိ အိမ္ေျခ (၈၃) အိမ္၊ လူဦးေရ (၃၉၄) ဦးတုိ႔အတြက္ ဆန္ရိကၡာ (၇) ရက္စာအတြက္ (၃,၅၂၅,၉၀၀) ေထာက္ပံ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ကယား ျပည္နယ္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ စီမံေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။


Tachileik News Agency
ဓါတ္ပံု - ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ရုံး ၊ ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔
~~~~~~~~⊰❂ unicode ~~~~~~~~

ကယားပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့နှင့် (၄)ရက်နေ့များတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရကြေီးနစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ရာဒေသများသို့ ပြည်နယ်သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့က ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုကာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။

ရကြေီးသည့် ဒေသများအတွက် လိုအပ်သည့်အစီအမံများ၊ ရကြေီးမှုကြောင့် လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ပစ္စည်း ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေး သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်သူများ ပူးပေါင်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေး ဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ခရိုင်/ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပြည်နယ် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့က အောက်တိုဘာလ (၄)ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်နခြေင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါအဖွဲ့သည် နံနက်(၉)နာရီခွဲအချိန်တွင် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဘုရားဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘုရားဖြူ ကျေးရွာရှိ ရကြေီးနစ်မြုပ်သည့်နေရာများမှ ရိတ်သိမ်းရန်နီးကပ်နေသော စပါးများရှိနပြေီး ကုန်ထုတ်လမ်း မရှိသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း ဖိုးဖျားချောင်း တာဘောင် လမ်းအား အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်ကို တွက်ချက်တင်ပြသွားရန်နှင့် အရေးပေါ် ကူညီမှုများအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးထံသို့ ငွေကျပ် (၁၀) သိန်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းနောက် လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေဝင်နစ်မြုပ်သည့် ဝါရီကောခူကျေးရွာ အခြေအနေကို စစ်ဆေးကာ မိုးစပါးအောင်ရေပေးဝပြေီး နိုဝင်ဘာလကုန်ခန့်တွင် ဝါရီကောခူကျေးရွာ အထက်ဘက် မင်္ဂလာတံတား အနီးရှိ မိုးဗြဲလက်ဝဲမြောင်းဖြတ် ရေငုတ်ပြွန်(Syphom) (၁) ခုပြုလုပ်ပြီး ဘီလူးချောင်းအထိ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဝါရီကောခူကျေးရွာ အောက်ဘက်တွင် ရေငုတ်ပြွန်(Syphom) (၁) ခုပြုလုပ်ပြီး ဘီလူးချောင်းအထိ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေအိမ်များ အတွက် ကူညီပေးနေသည့် ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ် (လွိုင်ကော်)မှ တပ်မတော်သားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများအတွက် ချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးနိုင်ရေး အတွက် ငွေကျပ် (၃) သိန်းထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့သည် နာနတ်တောရပ်ကွက်၊ နောင်ယားဈေးအနီး ထေးငှါးလျားကန် ရေဝင်ပေါက်တွင် ရေလျှံမှုဖြစ်ပွား သဖြင့် ဘာဒိုကန်မှ တစ်ဆင့် ပိုလျှံလာသည့် ရေများကို မှုံပြာကျေးရွာမှ တစ်ဆင့် ဘီလူးချောင်းသို့ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေး၊ ရေနုတ်မြောင်း တူးဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ သီရိမင်္ဂလာဈေးကြီး အတွင်း ရေဝင်နေသဖြင့် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရေးနှင့် ရေသွားလမ်းကြောင်း စနစ်တကျ ဖော်ဆောင်မည့် အစီအမံများ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်တို့ လုပ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။

ရကြေီးနစ်မြုပ်နေသည့် လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကင်းကောခူကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ (၂၆) အိမ်၊ လူဦးရေ (၁၃၀) ဦး၊ ဝါရီကောခူကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ (၆၆) အိမ်၊ လူဦးရေ (၃၂၇) ဦး၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဘုရားဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘုရားဖြူကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ (၁၄၇) အိမ်၊ လူဦးရေ (၈၂၈) ဦး၊ ဖောင်းတော ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ (၈၃) အိမ်၊ လူဦးရေ (၃၉၄) ဦးတို့အတွက် ဆန်ရိက္ခါ (၇) ရက်စာအတွက် (၃,၅၂၅,၉၀၀) ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကယား ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။


Tachileik News Agency
ဓာတ်ပုံ - ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ကယားပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့
 #TachileikNewsAgency #TNA #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

:::::::::: လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇုူးတင္ရွိပါသည္ ::::::::::