Update News

[ေၾကာ္ျငာ] သင့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အဂၤလိပ္မူႀကိဳေက်ာင္း ထားမယ္ဆိုရင္ တာခ်ီလိတ္က Bright House English School ( BHS )ကို သတိရပါ

[ေၾကာ္ျငာ] 

မိမိတို႔ ရင္ေသြးေလးေတြရဲ႕ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရး မိဘနဲ႔မျခား ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ရႏုိင္မယ့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္သင္တန္းေတြ၊ Pre-School ရွာေနတဲ့ မိဘေတြကို သတင္းစကားပါး လိုတာကေတာ့ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕က Bright House English School (BHS) မွာ Pre – School အျပင္ Weekend Young Learner English Speaking Class ေတြကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါၿပီ။

သင္တန္း အဆင့္အလုိက္ တတ္ေျမာက္မႈ အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ BHS ရဲ႕ Weekend Young Learner English Speaking Class ေတြမွာ အသက္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေတြ အေနနဲ႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ စေန၊ တနဂၤေႏြေတြကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကစားခ်ိန္လည္း မပ်က္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာမႈေတြလည္း ရရွိႏုိင္မယ့္ ေခတ္မီနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ Oxford University Press, UK သင္ရိုးအတုိင္း 4 Skills ကို ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔ သင္ယူေလ့လာရင္း ကုန္ဆံုးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ေထာက္ကူပစၥည္း အျပည့္အစံုနဲ႔ သင္ခန္းစာတုိင္းကို အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတာေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ရက္မွာ တစ္ၿပိဳင္တည္း တက္စရာ မလိုဘဲ မိမိတို႔ကေလးေတြ အဆင္ေျပတဲ့ အခ်ိန္ကို ညိႇႏိႈင္းတက္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

BHS ရဲ႕ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြကိုေတာ့ သင္တန္းဝင္ေၾကးအျဖစ္ အခမဲ့ လက္ခံေပးထားပါတယ္။

 Weekened Young Learner English တန္းခြဲမ်ား 
Saturday ,Sunday English School တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြတန္းခြဲမ်ား

9:00 AM – 3:00 PM  (Full Time) အတြက္ သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၁၀၀၀)၊
သင္ၾကားခ်ိန္ (၆)နာရီ

9:00 AM – 12:00 PM (Part Time) အတြက္ သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၈၀၀)၊
သင္ၾကားခ်ိန္ (၃)နာရီ

1:00 PM – 4:00 PM (Part Time) အတြက္ သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၈၀၀)၊
သင္ၾကားခ်ိန္ (၃)နာရီ

3:00 PM – 5:00 PM (Part Time) အတြက္ သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၆၀၀)၊
သင္ၾကားခ်ိန္ (၂)နာရီ

တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ စေန သို႔မဟုတ္ တနဂၤေႏြ တစ္ရက္သင္တန္းမ်ား
9:00 AM – 3:00 PM  (Full Time) အတြက္ သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၈၀၀)၊
သင္ၾကားခ်ိန္ (၆)နာရီ

9:00 AM – 12:00 PM  (Part Time) အတြက္ သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၆၀၀)၊
သင္ၾကားခ်ိန္ (၃)နာရီ

1:00 PM – 4:00 PM  (Part Time) အတြက္ သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၆၀၀)၊
သင္ၾကားခ်ိန္ (၃)နာရီ

3:00 PM – 5:00 PM  (Part Time) အတြက္ သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၅၀၀)၊
သင္ၾကားခ်ိန္ (၂)နာရီ

Weekday Young Learner English Class
တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ တနလၤာမွ ေသာၾကာတန္းခြဲမ်ား

4:00 PM – 5:30 PM သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၁၀၀၀)
5:30 PM – 7:00 PM သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၁၀၀၀)
7:00 PM – 8:30 PM သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (၁၀၀၀)

လစဥ္ေက်ာင္းသားသစ္ စာရင္းလက္ခံေနၿပီး ေက်ာင္းကားႀကိဳ/ပို႔လည္း စီစဥ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အနာဂတ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ မူႀကိဳအရြယ္ ကေလးငယ္တို႔အတြက္ကိုလည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး က်ယ္ဝန္းတဲ့ စာသင္ခန္းေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတုိင္း ကေလးဗဟိုျပဳသင္ၾကားမႈစနစ္ေတြနဲ႔ အေျခခံ ဗဟုသုတေတြ၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမႈေတြကို ကေလးေတြ အေနနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မယ့္ Pre School တန္းခြဲေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါတယ္။

မူႀကိဳအရြယ္ကေလးငယ္ေတြကို ပံုမွန္ သင္ခန္းစာေတြအျပင္ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ထုိင္းစာကိုလည္း သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Pre – School တန္းေတြအေနျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား
ျမန္မာစာ
အဂၤလိပ္စာ
သခ်ၤာ
အေျခခံသိပၸံလက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခ်က္
အေထြေထြဗဟုသုတ
ကြန္ပ်ဴတာ
ထိုင္းစာ

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ Weekened Young Learner English Speaking Class ေရာ
 Pre School ေတြကိုပါ ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၊ဆရာမေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြလည္းရိွပါတယ္။

လက္မႈအႏုပညာ
ခ်က္ျပဳတ္နည္းသင္ခန္းစာ
အပင္စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ
စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရး သင္ခန္းစာေပးပံုျပင္မ်ား
ဂီတႏွင့္အက
ပန္းခ်ီ
ဂ်ဴဒို
ေယာဂႏွင့္ တရားထုိင္ျခင္း
စာသင္ခန္း အတြင္း၊အျပင္ ဂိမ္းကစားျခင္း
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္
အခ်င္းခ်င္းရိုင္းပင္းစာနာမႈ
မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးႏုိင္စြမ္းရည္
စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္စြမ္းရည္
ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရည္ စတာေတြကို BHS မွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Pre -School တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ တန္းခြဲမ်ား
Nursery Class - 9 :00 AM - 12:00 PM
သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (1700)

Nursery Class  - 9:00 AM - 3:00 PM  
သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (2000)

Beginner Class 2 to Pre Classes - 9:00 AM - 12:00 PM
သင္တန္းေၾကး ဘတ္ (2000 )

Beginner Class 2 to Pre Classes - 9:00 AM - 3:00 PM  
သင္တန္းေၾကး  ဘတ္ (2300)

အသက္ (၂)ႏွစ္ခြဲမွ အသက္(၆)ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ စေန၊ တနဂၤေႏြ မူႀကိဳတန္းခြဲမ်ား
9:00 AM – 3:00 PM (Full Time)
သင္တန္းေၾကး ဘတ္(၈၀၀)

9:00 AM – 12:00 PM (Part Time)
သင္တန္းေၾကး ဘတ္(၆၀၀)

စေန သို႔မဟုတ္ တနဂၤေႏြ တစ္ရက္မူႀကိဳတန္းခြဲမ်ား
9:00 AM – 3:00 PM (Full Time)
သင္တန္းေၾကး ဘတ္(၆၀၀)

9:00 AM – 12:00 PM (Part Time)
သင္တန္းေၾကး ဘတ္(၅၀၀)

BHS မွာ ေက်ာင္းတြင္းသံုးဘာသာစကားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္သာ သင္ၾကားေပးေနၿပီး သင္ခန္းစာတုိင္းကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားတဲ့ ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားနဲ႔ သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးေတြအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ သင္ၾကားမႈ ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ BHS Pre School မွာ ေခတ္မီျပည့္စံုတဲ့ စာသင္ခန္းမ်ား၊  ကစားစရာပစၥည္းအစံုအလင္နဲ႔ ေခတ္မီက်ယ္ဝန္းတဲ့ ကစားကြင္း၊ ကေလးမ်ားလံုၿခံဳေရးအတြက္ အခန္းတိုင္းမွာ CCTV Camera မ်ား တပ္ဆင္ထားေပးၿပီး ေက်ာင္းသားတုိင္းအတြက္ အပတ္စဥ္ သင္ၾကားမႈ မွတ္တမ္းေတြ၊ ကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မွတ္တမ္း၊ ကေလးေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ ဝမ္းသြားမႈ အေျခအေန အပါအဝင္ က်န္းမာေရး အေျခအေန မွတ္တမ္းမ်ားကို မိဘမ်ားဆီ အပတ္စဥ္ တင္ျပေပးသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းတြင္း သင္ခန္းစာေတြအျပင္ ျပင္ပဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားေစရန္အတြက္ မူႀကိဳအရြယ္ သားငယ္ သမီးငယ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ့လာေရး ခရီးမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ ပို႔ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးမ်ားအတြက္ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားနဲ႔ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို BHS က အခမဲ့ေပးေဝမွာျဖစ္ပါတယ္။

 🏡🏡 Bright House English School🏡🏡
အမွတ္ ၉/၁၄၃၊ ရတနာလမ္း ႏွင့္ ၃ လမ္းေထာင့္၊ ဝမ္ေကာင္းရပ္ကြက္၊ ကခ်င္ရြာ၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕
ျမန္မာ📱 📱 095240519
ထုိင္း 📱 📱 0873009037
Facebook Page: Bright House English School,Tachileik
~~~~~~~~⊰❂ unicode ~~~~~~~~


[ကြော်ငြာ] 

မိမိတို့ ရင်သွေးလေးတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး မြှင့်တင်ဖို့နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဖွံ့ဖြိုးစေရေး မိဘနဲ့မခြား စောင့်ရှောက်မှုတွေ ရနိုင်မယ့် ကျောင်းပိတ်ရက်သင်တန်းတွေ၊ Pre-School ရှာနေတဲ့ မိဘတွေကို သတင်းစကားပါး လိုတာကတော့ တာချီလိတ်မြို့က Bright House English School (BHS) မှာ Pre – School အပြင် Weekend Young Learner English Speaking Class တွေကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါပြီ။

သင်တန်း အဆင့်အလိုက် တတ်မြောက်မှု အာမခံချက်ပေးထားတဲ့ BHS ရဲ့ Weekend Young Learner English Speaking Class တွေမှာ အသက် (၅)နှစ်မှ (၁၆)နှစ်အရွယ် ကလေးတွေ အနေနဲ့ ကျောင်းပိတ်ရက် စနေ၊ တနင်္ဂေနွတွေကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကစားချိန်လည်း မပျက်၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ် လေ့လာမှုတွေလည်း ရရှိနိုင်မယ့် ခေတ်မီနည်းစနစ်တွေနဲ့ Oxford University Press, UK သင်ရိုးအတိုင်း 4 Skills ကို ကျွမ်းကျင်ဆရာ၊ ဆရာမများနဲ့ သင်ယူလေ့လာရင်း ကုန်ဆုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

သင်ထောက်ကူပစ္စည်း အပြည့်အစုံနဲ့ သင်ခန်းစာတိုင်းကို အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့် ဒီသင်တန်းရဲ့ ထူးခြားချက်က သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်ရက်မှာ တစ်ပြိုင်တည်း တက်စရာ မလိုဘဲ မိမိတို့ကလေးတွေ အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်ကို ညှိနှိုင်းတက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

BHS ရဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားဟောင်းတွေကိုတော့ သင်တန်းဝင်ကြေးအဖြစ် အခမဲ့ လက်ခံပေးထားပါတယ်။

༨ Weekened Young Learner English တန်းခွဲများ ༨
Saturday ,Sunday English School တက်ရောက်နိုင်မည့် စနေနှင့် တနင်္ဂေနွတန်းခွဲများ

9:00 AM – 3:00 PM (Full Time) အတွက် သင်တန်းကြေး ဘတ် (၁၀၀၀)၊
သင်ကြားချိန် (၆)နာရီ

9:00 AM – 12:00 PM (Part Time) အတွက် သင်တန်းကြေး ဘတ် (၈၀၀)၊
သင်ကြားချိန် (၃)နာရီ

1:00 PM – 4:00 PM (Part Time) အတွက် သင်တန်းကြေး ဘတ် (၈၀၀)၊
သင်ကြားချိန် (၃)နာရီ

3:00 PM – 5:00 PM (Part Time) အတွက် သင်တန်းကြေး ဘတ် (၆၀၀)၊
သင်ကြားချိန် (၂)နာရီ

တက်ရောက်နိုင်မည့် စနေ သို့မဟုတ် တနင်္ဂေနွ တစ်ရက်သင်တန်းများ
9:00 AM – 3:00 PM (Full Time) အတွက် သင်တန်းကြေး ဘတ် (၈၀၀)၊
သင်ကြားချိန် (၆)နာရီ

9:00 AM – 12:00 PM (Part Time) အတွက် သင်တန်းကြေး ဘတ် (၆၀၀)၊
သင်ကြားချိန် (၃)နာရီ

1:00 PM – 4:00 PM (Part Time) အတွက် သင်တန်းကြေး ဘတ် (၆၀၀)၊
သင်ကြားချိန် (၃)နာရီ

3:00 PM – 5:00 PM (Part Time) အတွက် သင်တန်းကြေး ဘတ် (၅၀၀)၊
သင်ကြားချိန် (၂)နာရီ

Weekday Young Learner English Class
တက်ရောက်နိုင်မည့် တနင်္လာမှ သောကြာတန်းခွဲများ

4:00 PM – 5:30 PM သင်တန်းကြေး ဘတ် (၁၀၀၀)
5:30 PM – 7:00 PM သင်တန်းကြေး ဘတ် (၁၀၀၀)
7:00 PM – 8:30 PM သင်တန်းကြေး ဘတ် (၁၀၀၀)

လစဉ်ကျောင်းသားသစ် စာရင်းလက်ခံနပြေီး ကျောင်းကားကြို/ပို့လည်း စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။

အနာဂတ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ မူကြိုအရွယ် ကလေးငယ်တို့အတွက်ကိုလည်း လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ကျယ်ဝန်းတဲ့ စာသင်ခန်းတွေမှာ နိုင်ငံခြားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း ကလေးဗဟိုပြုသင်ကြားမှုစနစ်တွေနဲ့ အခြေခံ ဗဟုသုတတွေ၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးရန် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမှုတွေကို ကလေးတွေ အနေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လေ့လာသင်ယူနိုင်မယ့် Pre School တန်းခွဲတွေ ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။

မူကြိုအရွယ်ကလေးငယ်တွေကို ပုံမှန် သင်ခန်းစာတွေအပြင် ဒီကျောင်းရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ထိုင်းစာကိုလည်း သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Pre – School တန်းတွေအနဖြေင့် သင်ကြားပေးမည့် ဘာသာရပ်များ
မြန်မာစာ
အင်္ဂလိပ်စာ
သင်္ချာ
အခြေခံသိပ္ပံလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်
အထွေထွေဗဟုသုတ
ကွန်ပျူတာ
ထိုင်းစာ

ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် Weekened Young Learner English Speaking Class ရော
 Pre School တွေကိုပါ ကျွမ်းကျင်ဆရာ၊ဆရာမတွေနဲ့ သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဘာသာရပ်တွေလည်းရှိပါတယ်။

လက်မှုအနုပညာ
ချက်ပြုတ်နည်းသင်ခန်းစာ
အပင်စိုက်ပျိုးပြုစုခြင်း
ကွန်ပျူတာအခြေခံ
စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေး သင်ခန်းစာပေးပုံပြင်များ
ဂီတနှင့်အက
ပန်းချီ
ဂျူဒို
ယောဂနှင့် တရားထိုင်ခြင်း
စာသင်ခန်း အတွင်း၊အပြင် ဂိမ်းကစားခြင်း
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်
အချင်းချင်းရိုင်းပင်းစာနာမှု
မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးနိုင်စွမ်းရည်
စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရည်
ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရည် စတာတွေကို BHS မှာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Pre -School တက်ရောက်နိုင်မည့် တန်းခွဲများ
Nursery Class - 9 :00 AM - 12:00 PM
သင်တန်းကြေး ဘတ် (1700)

Nursery Class - 9:00 AM - 3:00 PM
သင်တန်းကြေး ဘတ် (2000)

Beginner Class 2 to Pre Classes - 9:00 AM - 12:00 PM
သင်တန်းကြေး ဘတ် (2000 )

Beginner Class 2 to Pre Classes - 9:00 AM - 3:00 PM
သင်တန်းကြေး ဘတ် (2300)

အသက် (၂)နှစ်ခွဲမှ အသက်(၆)နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက် စနေ၊ တနင်္ဂေနွ မူကြိုတန်းခွဲများ
9:00 AM – 3:00 PM (Full Time)
သင်တန်းကြေး ဘတ်(၈၀၀)

9:00 AM – 12:00 PM (Part Time)
သင်တန်းကြေး ဘတ်(၆၀၀)

စနေ သို့မဟုတ် တနင်္ဂေနွ တစ်ရက်မူကြိုတန်းခွဲများ
9:00 AM – 3:00 PM (Full Time)
သင်တန်းကြေး ဘတ်(၆၀၀)

9:00 AM – 12:00 PM (Part Time)
သင်တန်းကြေး ဘတ်(၅၀၀)

BHS မှာ ကျောင်းတွင်းသုံးဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်သာ သင်ကြားပေးနပြေီး သင်ခန်းစာတိုင်းကို လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်ဆရာ၊ဆရာမများနဲ့ သင်ကြားပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကလေးတွေအတွက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ သင်ကြားမှု ဝန်းကျင်ဖြစ်စေရန် အတွက် BHS Pre School မှာ ခေတ်မီပြည့်စုံတဲ့ စာသင်ခန်းများ၊ ကစားစရာပစ္စည်းအစုံအလင်နဲ့ ခေတ်မီကျယ်ဝန်းတဲ့ ကစားကွင်း၊ ကလေးများလုံခြုံရေးအတွက် အခန်းတိုင်းမှာ CCTV Camera များ တပ်ဆင်ထားပေးပြီး ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် အပတ်စဉ် သင်ကြားမှု မှတ်တမ်းတွေ၊ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှု မှတ်တမ်း၊ ကလေးတွေရဲ့ နေ့စဉ် ဝမ်းသွားမှု အခြေအနေ အပါအဝင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ မှတ်တမ်းများကို မိဘများဆီ အပတ်စဉ် တင်ပြပေးသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ကျောင်းတွင်း သင်ခန်းစာတွေအပြင် ပြင်ပဗဟုသုတများတိုးပွားစေရန်အတွက် မူကြိုအရွယ် သားငယ် သမီးငယ်များနှင့် သင့်လျော်သည့် လေ့လာရေး ခရီးများကိုလည်း စီစဉ် ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကလေးများအတွက် သင်ယူမှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာအုပ်များ၊ စာရေးကိရိယာများနဲ့ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို BHS က အခမဲ့ပေးဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။

 Bright House English School
အမှတ် ၉/၁၄၃၊ ရတနာလမ်း နှင့် ၃ လမ်းထောင့်၊ ဝမ်ကောင်းရပ်ကွက်၊ ကချင်ရွာ၊ တာချီလိတ်မြို့
မြန်မာ 095240519
ထိုင်း 0873009037
Facebook Page: Bright House English School,Tachileik

 #TachileikNewsAgency #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

:::::::::: လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇုူးတင္ရွိပါသည္ ::::::::::