Update News

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ေနရပ္ျပန္မည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ကူညီရန္ျပင္ဆင္ထား


ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းကို ရက္ေပါင္း (၁၂၀) ဆိုင္းငံ့ထားေသာ္လည္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ အခက္အခဲႀကံဳရျခင္းမ်ားအား ကူညီေပးႏုိင္ေရး အတြက္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕တာခ်ီလိတ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“လတ္တေလာကေတာ့ ပံုမွန္ ထုိင္းဘက္ကလႊြဲတဲ့ တရားမဝင္လုပ္သားလႊဲတာေလာက္ပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အင္တိုက္အားတုိက္ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ဝင္လာတာေတာ့ မရိွေသးဘူး။ ဝင္လာမယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း အပါအဝင္ ခရိုင္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကလည္း ဒီစီမံခ်က္ေၾကာင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ ဝင္လာမယ့္ သူေတြရိွလာရင္လည္း ပိုက္ဆံမေကာက္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဖက္ကေနလည္း သူတို႔ စားဖုိ႔ေသာက္ဖို႔ကအစ လာတဲ့အခါက်ရင္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔ CNCMC နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းထားတာ ရိွပါတယ္”ဟု တာခ်ီလိတ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ဝင္းေရႊက တာခ်ီလိတ္ သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းကို ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန႔ကစတင္ လုပ္ေဆာင္ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ႏုိင္ငံတြင္းမွ ထြက္ခြာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရွာေဖြဖမ္းဆီး စစ္ေဆးျခင္း မ်ားကို ရက္ေပါင္း (၁၂၀) ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာပါက ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္မွ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ CNCMC တို႔က ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

" အကယ္၍ ထုိင္းအာဏာပိုင္ေတြထဲက ေအာက္ေျခကမသိလို႔ ဖမ္းဆီးခဲ့ရင္ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီက ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ပဲ ရိွပါတယ္” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံမယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ(CNCMC)၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ၿဖဳိးရွိန္က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာညႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၀)ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္တာ၀န္စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ လံုၿခံဳေဘးကင္းစြာ ရွိေရး ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ရွင္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး အက္ဥပေဒပါ ျပန္ဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕အား မူလျပဌာန္းခ်က္ပါ ေထာင္ဒဏ္ႏွင္႔ေငြဒဏ္တို႔ကို ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအရ တရားမ၀င္အလုပ္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ Work Permit ၊ ျပည္၀င္ခြင္႔ႏွင္႔ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္အပါအ၀င္မည္သည္႔ တရား၀င္အေထာက္အထားမၽွမရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ဒဏ္ေၾကးထိုင္းဘတ္ေငြ (၄)သိန္းမွ (၈)သိန္းအထိလည္းေကာင္း၊ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ယာယီအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္ေနရာႏွင္႔ ဖမ္းဆီးရမိေသာ အလုပ္ေနရာကြဲလြဲေနလွ်င္ အျမင္႔ဆံုးဒဏ္ေၾကး ထို္င္းဘတ္ေငြ (၄)သိန္းႏွင္႔ ေထာင္ဒဏ္(၆)လအထိ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ မူလသတ္မွတ္ခ်က္ပါ အလုပ္အမ်ိဳးအစားႏွင္႔ မတူညီေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအား တားျမစ္သည့္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သူသည္ ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ (သို႔) ဒဏ္ေၾကး ထိုင္းဘတ္ေငြ (၂)ေထာင္မွ (၁)ေသာင္းအထိလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒျပင္ဆင္ျပဌာန္းခ်က္အရ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ထိုင္းအလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္၊ လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔စစ္တို႔ ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ခၽြန္ဘူရီခရိုင္၊ စမူပရာကန္၊ ခ်င္းရိုင္၊ လန္းပန္းခရိုင္၊ မဟာခ်ိဳင္၊ တာ႔ခ္ခရိုင္၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ ေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ားအား စစ္ေဆးေနသျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္စပ္မွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသူ နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ကရင္ျပည္နယ္ဘက္သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - ခ်ယ္ရီထိုက္


~~~~~~~~⊰❂ unicode ~~~~~~~~

ထိုင်းနိုင်ငံ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအား စစ်ဆေးခြင်းကို ရက်ပေါင်း (၁၂၀) ဆိုင်းငံ့ထားသော်လည်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ နေရပ်ပြန်ခြင်း၊ မယ်ဆိုင်မြို့တွင် အခက်အခဲကြုံရခြင်းများအား ကူညီပေးနိုင်ရေး အတွက် နယ်စပ်မြို့တာချီလိတ်မှ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။

“လတ်တလောကတော့ ပုံမှန် ထိုင်းဘက်ကလွှဲတဲ့ တရားမဝင်လုပ်သားလွှဲတာလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အင်တိုက်အားတိုက် ထုနဲ့ထည်နဲ့ ဝင်လာတာတော့ မရှိသေးဘူး။ ဝင်လာမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း အပါအဝင် ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကလည်း ဒီစီမံချက်ကြောင့် အင်တိုက်အားတိုက် ဝင်လာမယ့် သူတွေရှိလာရင်လည်း ပိုက်ဆံမကောက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်။ ကျွန်တော့် ဖက်ကနေလည်း သူတို့ စားဖို့သောက်ဖို့ကအစ လာတဲ့အခါကျရင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ CNCMC နဲ့ ညှိနှိုင်းထားတာ ရှိပါတယ်”ဟု တာချီလိတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းရွှေက တာချီလိတ် သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအား စစ်ဆေးခြင်းကို ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့ကစတင် လုပ်ဆောင်နေရာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ နိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ခွာမှုများကြောင့် ရှာဖွေဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခြင်း များကို ရက်ပေါင်း (၁၂၀) ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအနဖြေင့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့လာပါက ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့နှင့် နယ်စပ်ဖြစ်သည့် တာချီလိတ်မှ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် CNCMC တို့က ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

" အကယ်၍ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေထဲက အောက်ခြေကမသိလို့ ဖမ်းဆီးခဲ့ရင်တောင်မှ ကျွန်တော်တို့ ကော်မတီက ချက်ချင်းသွားရောက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပဲ ရှိပါတယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံမယ်ဆိုင်မြို့ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ(CNCMC)၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ဖြိုးရှိန်က ပြောသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားရေးရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၀)ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်တာဝန်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ် လုံခြုံဘေးကင်းစွာ ရှိရေး ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်အချို့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်ရှင်နှင့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား အလုပ်ခန့်အပ်ရေး အက်ဥပဒေပါ ပြန်ဌာန်းချက်အချို့အား မူလပြဌာန်းချက်ပါ ထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်တို့ကို နှစ်ဆတိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင် ပြင်ဆင်ပြဌာန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါပြင်ဆင်ချက်များအရ တရားမဝင်အလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် Work Permit၊ ပြည်ဝင်ခွင့်နှင့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အပါအဝင်မည်သည့် တရားဝင်အထောက်အထားမျှမရှိသော ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား ဒဏ်ကြေးထိုင်းဘတ်ငွေ (၄)သိန်းမှ (၈)သိန်းအထိလည်းကောင်း၊ ကိုင်ဆောင်ထားသော ယာယီအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တွင် ဖော်ပြထားသော အလုပ်နေရာနှင့် ဖမ်းဆီးရမိသော အလုပ်နေရာကွဲလွဲနေလျှင် အမြင့်ဆုံးဒဏ်ကြေး ထို်င်းဘတ်ငွေ (၄)သိန်းနှင့် ထောင်ဒဏ်(၆)လအထိ လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ မူလသတ်မှတ်ချက်ပါ အလုပ်အမျိုးအစားနှင့် မတူညီသော အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများအား တားမြစ်သည့်အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်သူသည် ထောင်ဒဏ်(၅)နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် (သို့) ဒဏ်ကြေး ထိုင်းဘတ်ငွေ (၂)ထောင်မှ (၁)သောင်းအထိလည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ဥပဒပြေင်ဆင်ပြဌာန်းချက်အရ ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့မှစတင်ကာ ထိုင်းအလုပ်သမား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ စစ်တပ်၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်တို့ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၊ ချွန်ဘူရီခရိုင်၊ စမူပရာကန်၊ ချင်းရိုင်၊ လန်းပန်းခရိုင်၊ မဟာချိုင်၊ တာ့ခ်ခရိုင်၊ မဲဆောက်မြို့နယ်အပါအဝင် ဒေသအချို့ရှိ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများမှ နိုင်ငံခြားသား လုပ်သားများအား စစ်ဆေးနေသဖြင့် မြန်မာလုပ်သားများသည် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နယ်စပ်မှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်နယ်စပ်သို့ ဝင်ရောက်လာသူ နည်းပါးကြောင်း သိရသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများအား ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။

သတင်း - ချယ်ရီထိုက် 
 #TachileikNewsAgency #TachileikOnlineNews www.tachileik.net  
~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

:::::::::: လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇုူးတင္ရွိပါသည္ ::::::::::