Update News

ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီး၊


ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီး၊
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ စသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ရန္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း
 #TachileikNewsAgency #TachileikOnlineNews www.tachileik.net  
« PREV
NEXT »