Update News

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္း


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္း
................................
1.ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန

2.ေဒါက္တာေအာင္သူ
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

3.ဦးသန္႔စင္ေမာင္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

4.သူရ ဦးေအာင္ကို 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန

5.ဦးအုန္းဝင္း
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

6. ေဒါက္တာ ေဖျမင့္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန

7. ဦးသိန္းေဆြ
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန

8.ဦးဝင္းခိုင္ 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

9.ႏိုင္သက္လြင္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

10. ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြး
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

11. ေဒါက္တာ သန္းျမင့္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

12. ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန

13. ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန

14. ဦးေက်ာ္ဝင္း
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန

15. ဦးအုန္းေမာင္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန

16. ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

17. ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြ
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊  ျပည္ထည္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

18. ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရဲေအာင္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန
 #TachileikNewsAgency #TachileikOnlineNews www.tachileik.net  
« PREV
NEXT »